ICI Turkey

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

ICI iç kontrol faaliyetini temsil etmek amacıyla mesleki bir kuruluş olarak kurulmuştur. Bugün itibarıyla, ICI ve St. Petersburg Koleji Mükemmeliyet Merkezi tarafından yürütülen İç Kontrol Sertifikasyonları küresel ölçekte varlığını sürdürmektedir.

ICI Türkiye, Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü’ nün (Internal Control Institute) yetkili Türkiye temsilcisidir. İç kontrol alanında uzun yıllardır çalışan profesyoneller tarafından oluşturulmuş olan ICI Türkiye, iç kontrol mesleğinin ülkemizde önem kazanması, iç kontrol sistemlerinin en doğru model ve yöntemler ile oluşturulması ve iç kontrolün kurumlarımızda yaygınlaştırılması amacı ile faaliyet göstermektedir. ICI Türkiye, ICI tarafından sunulan tüm sertifikasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Türkiye’ de vermeye yetkili olup, Enstitünün iç kontrol alanındaki geniş ve derin bilgi tabanını iç kontrol profesyonelleri ile Türk şirketleri, sivil toplum örgütleri ve kamu idarelerine sunmaktadır.

Sertifikalı İç Kontrol Uzmanı (CICS) ve Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli (CICP) programları; önde gelen iç kontrol profesyonelleri tarafından, önceden tanımlanmış seviyede iç kontrol yetkinliği gösteren kişilerin, bu yetkinliklerinin onaylanması amacıyla geliştirilmiştir. CICS / CICP programları bağımsız bir Sertifikasyon Kurulu tarafından yönlendirilmekte ve İç Kontrol Enstitüsü (ICI) tarafından yönetilmektedir. Program mesleğe, kişiye ve işverene değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

ICI tarafından yönetilmekte olan İç Kontrol Sertifikasyonu iç kontrol profesyonelleri için dünya çapında bir standart olarak onaylanmıştır. Sertifikasyon mesleki bilgi ve becerinin belgelendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Sertifikasyon kişiyi bir alanında lider olarak tanımlamakta ve adaya mesleki çevresinde ve yöneticileri arasında saygınlık kazandırmaktadır. CICS ve CICP programları, mesleki yetkinliği belgelendirmekte ve sürekli mesleki gelişime (CPE) yönelik standartları oluşturmaktadır.

Herhangi bir mesleki sertifikasyon programının, profesyonele olduğu kadar temsil ettiği kuruma da geri dönecek olan önemli faydalar bulunmaktadır. Bireysel olarak en hızlı elde edilen avantaj, profesyonelin akranları tarafından tanınan yetkinlik düzeyini elde etmesidir. Sertifikalı profesyonelin güvenilirlik seviyesini artırmaktadır. Kurum açısından en hızlı elde edilen avantaj ise kurumdaki iç kontrol personelinin CBOK ile tanımlanan temel bilgi ve beceri düzeyinin oluşturulmasıdır. Bu katkı kurumların kalite ve üretkenlik beklentilerine yönelik önemli faydalar sağlamaktadır.

CICS ve CICP sertifikaları, kamu ve özel sektördeki iç kontrol ilkeleri ve uygulamaları konusunda görev yapan kişilerin, yetkinlik düzeyini belgelendirmek üzere hazırlanmıştır. CICP mesleki tecrübe, CICS ise mesleki tecrübe, sertifikasyon hazırlık, sertifika sınavı ve sürekli mesleki gelişim sürecini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu ilke ve uygulamalar Sertifikasyon Kurulu tarafından Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanında (Common Body of Knowledge – CBOK) tanımlanmış olup, CBOK, Sertifikasyon Kurulu tarafından iç kontrol alanında ortaya çıkan değişiklikleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak güncellenmektedir.

Kurumlarda iç kontrol suiistimalleri hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığı gibi, yetersiz tasarlanmış kontrol sistemleri kabul edilebilir değildir. Sektör fark etmeksizin tüm kurumlarda, daha gelişmiş ve daha güvenilir iç kontrol sistemlerine olan ihtiyaç, iç kontrolleri yalnızca “denetleyen” ya da “izleyen” değil, aynı zamanda etkin bir şekilde tasarlayan, değerlendiren ve iç kontrolleri etkin bir şekilde kullanan profesyonellerin varlığını gerektirmektedir. Söz konusu profesyoneller ifadesi sadece kurumlarda iç kontrol birimlerinde görevli personeli değil, genel iş yöneticilerini, sistem tasarımcılarını, bilgi teknolojileri profesyonellerini, üretim ve kalite personelini içine almak zorundadır. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerinden, kurumda iç kontrol sorumlulukları bulunan herhangi bir personele kadar herkes sertifikasyon adayı olabilir. Mesleki sertifikasyon, CBOK ile tanımlanan kurumsal kontrol uygulamaları çerçevesinde kişilerin, iç kontrol konusundaki bilgilerini ve bu bilgileri uygulama kabiliyetini değerlendiren bir araçtır.

Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanı (CBOK), birinci sınıf iç kontrol uzmanlığı için yürürlükte olan CICS’e yönelik bir iş tanımıdır. CICS Sertifikasyon Kurulu iç kontrol uzmanlarının günümüz iç kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için gereken görev aktivitelerini yerine getirmelerini sağlayan becerileri CBOK içinde tanımlamıştır.

 

CICS

CICP

Eğitim

Yok

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Yok

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Gerekli tecrübe (yıl)

6

3

2

1

12

8

7

4

Sınavı Geçme Şartı

var

var

var

var

yok

yok

yok

yok

CICS (artı tecrübe - yıl)

 -

-

 -

-

8

 -

 -

 -

Link ekle

Dünya kabul gören bir sertifika olan CICS ve CICP sertifikaları çok sayıda profesyonel tarafından önemli bir yetkinlik göstergesi olarak kabul edilmektedir.

CICS sertifikasyonu dünya çapında ilk ve en eski bireysel iç kontrol mesleki sertifikasyonudur. İç Kontrol Enstitüsü’nün Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında mesleki yetkinliği belirlemek ve tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. Mesleğe dair beceri alanları CBOK ile tanımlanmaktadır. CICS sertifikası ile kazanılan İç Kontrol Uzmanı Unvanı, kişinin iç kontrol mesleğinde gerekli bilgi ve tecrübe konusunda gelişimini sağladığı sürece devam etmektedir.

CICS Sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir: • Eğitim ve/veya tecrübe o İç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda beş yıl iş tecrübesi. o Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda sahip olunan lisans derecesi 2 yıl, yüksek lisans derecesi 3 yıl, doktora derecesi 4 yıllık deneyim yerine kabul edilmektedir. İlgili alanlarda eğitim durumunun belgelendirilmesi halinde iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda, lisans mezunları için 3, yüksek lisans mezunları için 2, doktora mezunları için 1 yıllık iş tecrübesi yeterli kabul edilmektedir. • Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik o Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen sekiz iç kontrol yetkinliğinin beşine ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir. • Referans Mektubu o Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yönetisici ya/da bir Iç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunmak zorundadır. • Sertifikasyon sınavını başarı ile geçmek o Eğitim/tecrübe şartını yerine getirememiş olan adaylar da CICS Sertfikasyon Sınavına başvururu yapabileceklerdir. Söz konusu adaylara CICS Sertifika Sınavını başarılı ile geçmek kaydı ile şartlı sertifika verilecek, eğitim/tecrübe koşulu tamamlandıktan sonra adaylar başvuru yaparak CICS Sertifikası alabileceklerdir.

CICSP adaylarının iş deneyim belgeleri, CBOK ile belirlenen aşağıdaki yetkinlik alanları çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı (Internal Control Concepts)
 • Kontrol Ortamı (Internal Control Environment)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)
 • Uygulama Kontrollerinin Değelendirilmesi (Assessing Application Controls)
 • İş Süreçleri Kontrollerinin Değlendirilmesi (Business System Control Assessment)
 • Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 • İç Kontrol Sisteminin Değerendirilmesi ve Raporlanması (Internal Control Measurements and Reporting)
 • Yönetişim Uygulamaları (Governance Practice)

CICS Sertifikasına sahip olabilmek için gerekli koşullardan biri sertifikasyon sınavıdır. CICS adayları, iç kontrolalanında CBOK ile tanımlanmış bilgi seviyesini yapılacak sertifikasyon sınavı ile kanıtlamak zorundadır. CICS Sertifkasyon Sınavının içeriği aşğıdaki gibidir:

 • İç Kontrol Kavramları
 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Çevresel Kontrol Tasarımı
 • Uygulama Kontrol Tasarımı
 • Uygulama Kontrolü Değerlendirme
 • İstatistiki Kontrol ve Ölçümleme
 • Kontrol Raporlama Ölçütleri
 • Hata Yönetimi
 • Kurumsal Yönetişim
 • Sarbanes/Oxley

CICS sertifikasyonuna aday olarak giriş için, tamamlanmış bir Sertifikasyon Adaylığı Başvurusu sunulmalıdır. Sertifikasyon Kurulu, başvurunuzu, aşağıdaki koşullara sahip olduğunuzda göndermenizi tavsiye etmektedir.

 • Adaylık için bütün önkoşulları sağlıyorsanız,
 • Etik Kodunu kabul ediyorsanız,
 • CBOK’u gözden geçirmiş ve Beceri Kategorilerinin tamamında ilave çalışma gerektiren alanları belirlediyseniz,
 • Alanda mevcut tecrübeniz varsa,
 • Tüm CBOK’un temellerini öğrenmiş olmak için yeterli birikim ve tecrübeniz varsa,
 • Sertifikasyon sınavına girmek için hazırlanmış ve sınava girmek için hazır iseniz.

Sertifikasyon sınavına aşağıdaki kişilerin başvuru yapması önerilmez:

 • Yukarıda belirtilen bütün şartlar karşılanmayanlar,
 • İç kontrol alanında hiç çalışmamış olanlar,
 • Sertifikasyonla ilgili konularda yalnızca sınırlı görevleri olanlar,
 • Bu sertifikasyon programının kendi ilgi alanlarına girip girmediğini belirlemek için ilgilenenler.

Üye girişi yaptıktan sonra, profilinizde bulunan menüden başvuru sürecini başlatabilirsiniz. Sistem sizi her aşamada bilgilendirecek ve yönlendirecektir.

Deneyim doğrulama Formu, deneyiminiz ile ilgili kurum/birim yöneticiniz ya da bir CICS/CICP tarafından onaylanabilir.

Başvuru evraklarınız ile ilgili tüm hataları sınav öncesinde Enstitümüz ile iletişime geçerek düzeltebilirsiniz.

Üye girişi yaptıktan sonra profilinizden başvuru sürecinizin aşamalarını takip edebilirsiniz.

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. 3. Yılın sonunda sertifikanızı yenileme talebinizi Enstitümüze ileterek yenileyebilirsiniz.

Aday başvurusunun kabulünden sonra 12 ay içinde ilk sınava girmek zorundadır. 12 aylık sürenin sonunda, aday başvurusunu destekleyici belgeleri ve ortaya çıkabilecek ilave ücretleri yeniden göndermek durumundadır.

CICS Sertifikasyon sınavına 3 kez girme hakkınız vardır. İlk seferde sınavı geçemememiz halinde sınav yineleme başvurusu yaparak tekrar sınava girebilirsiniz.

Aday, sertifikasyon yöneticisine Aday Geri Çekme Formu göndermek suretiyle istediği zaman CICS programından çekilebilir. Ancak, aday programa kabul edildikten sonra, ücretleri iade edilmez. Başvuru evraklarının teslim ve kontrolü ile ücret ödemesi işlemleri tamamlandığında Enstitümüz tarafından aday olarak programa kabul edilmiş sayılırsınız.

Gerektiğinde ikinci veya üçüncü giriş, ilk başvurunun kabulünden itibaren 24 ay içinde tamamlanmalıdır. 24 aylık sürenin sonunda aday süreci başlatmak üzere adaylık için yeniden başvuruda bulunmalıdır.

Sınavda başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmek için en az 6 ay beklemesi gerekmektedir. Sınava hızlı bir şekilde yeniden giren adaylar nadiren başarılı olmaktadır. Adayın sınava tekrar hazırlanmak yeterli çalışma ve öğrenme için zamana ihtiyacı vardır.

CICS sertifikasyon sınavı yılda en az 2 defa yapılır.

Enstitümüzce adaylığınızın kabul edilmesinden en erken bir ay sonra Enstitümüz web sayfasında yayınlanan Sertifikasyon Sınav Takviminden size uygun olan tarih için sınav kaydınızı yaptırabilirsiniz?

Üye girişi yaptıktan sonra profilinizden sertifikasyon sürecinin tüm aşamalarını takip edebilirsiniz.

Belirlemiş olduğunuz sınav tarihinden en az bir hafta önce Enstitümüze e-posta yolu ile değişiklik talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Bu süre içinde yapılmayan sınav tarihi değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvuru sürecini en baştan başlatmanız gerekir.

CICS Sertifikasyon sınavı temel kaynak CBOK (Common Body of Knowledge)’tır. Mevcut CBOK sekiz beceri ölçütü içermektedir. Bunlar sınavı başarıyla geçmek için anlaşılması ve hakim olunması zorunlu anahtar faaliyetler olarak sınavın genel çerçevesini oluşturmaktadır. CICS Sertifikasyon Sınavlarına hazırlanmak için Enstitü tarafından yürütülecek olan kurslar mesleki gelişiminize ve sınava hazırlık sürecinize önemli katkılar sağlayacaktır

Sınavlar ICI Türkiye tarafından, online ya da sınıf ortamında gerçekleştirilecektir. Adaylar, ICI Merkezi tarafı ve sınav çözüm ortağı St. Petersburg Koleji tarafından paylaşılan soru veri tabanında yer alan sorularla sınava tabi tutulacaklardır.

Sınavın başarı ile geçilmesi için, adayın sınavdaki soruların %75’ine doğru cevap vermiş olması gerekmektedir. Test olarak gerçekleştirilen sınav yukarıda bahsedilen genel çerçeve içinde yer alan her beceri alanından sorulardan oluşmaktadır. Her sınav için 90 dakikada tamamlanması gereken 100 soru seçilmektedir.

Gerçekleştirilen her sınav, soru seçimi açısından birbirinden farklıdır.

Sınav, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye tarafından Türkçe olarak yapılmaktadır

Sınavlar adayların cevap kağıtları üzerinden ICI Türkiye tarafından değerlendirildikten sonra, her adayın sınav sonuçları ICI’ ye rapor edilmektedir. Sınavı başarı ile geçen adayların resmi CICS sertifikaları, ICI tarafından hazırlanmaktadır.

Sınavın başarı ile geçilmesi halinde, Sertifikalar ICI’ın Amerika’da ki merkezi tarafından basılacaktır. Sertifikasyon teslim süreci yaklaşık 2 aydır. Sınavı başarı ile geçen adaylara, ICI tarafından onay alındıktan sonra ICI Türkiye tarafından geçici sertifika verilebilecektir.

Bir sertifikasyonun geri alınması veya iptal edilmesi Sertifikasyon Kurulu tarafından tanımlanan sertifikasyon politikaları ve prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Kurul aşağıdaki nedenlerle sertifikasyonu iptal edebilir: • İlk başvuru ve/veya CPE raporlama formunda bilgi tahrifatı, • Etik Koduna uymama ve desteklememe, • Sertifika yenileme için gereken sürekli eğitim kredilerinin bildirilmemesi, • Sertifikasyon yenileme için gereken ücretin ödenmemesi.

CICS’lerin her 3 yılda bir sertifikasını korumak için 120 kredi saatlik Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) alması veya sertifika yenileme için sınava girmesi gerekmektedir.

Sertifikalı profesyonellerin mesleki eğitimi kapsamında genel olarak aşağıdakiler beklenmektedir: • Meslekteki faaliyetler ve trendlerin farkında olmak için mesleki konferanslara katılım sağlanması. • Beceriler ve yetkinlikleri sürekli güncellemek üzere eğitimlere katılım sağlanması. • Bilgi ve becerilerin diğer profesyoneller ve kamu ile paylaşılması için eğitim geliştirilmesi ve verilmesi. • Kişisel tecrübelerin, proje ve araştırma tecrübelerinin yayılması için bilgilerin yayınlanması. • Aktif komite üyelikleri veya formel özel ilgi grupları ile mesleğe katılım.

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP profesyoneli unvanı almak için, kişilerin mesleki tecrübelerini gösteren bir referans mektubu sunmaları zorunludur.

CICP Sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

o Eğitim ve/veya tecrübe

 İç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda 12 yıl iş tecrübesi.

 Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda sahip olunan lisans derecesi 4 yıl, yüksek lisans derecesi 5 yıl, doktora derecesi 8 yıllık deneyim yerine kabul edilmektedir. İlgili alanlarda eğitim durumunun belgelendirilmesi halinde iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda, lisans mezunları için 8, yüksek lisans mezunları için 7, doktora mezunları için 4 yıllık iş tecrübesi yeterli kabul edilmektedir.

o Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik

 Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen 8 yetkinliğin 6’sına ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir. Söz konusu yetkinliklerden 1 tanesinin (iç kontrol tasarımı), iş deneyimi şartının için kabul edilmesi için zorunlu olarak belgelendirilmesi gerekmektedir.

 Daha önce alınmış olan CICS Sertifikası 4 yıllık iş deneyimi yerine kabul edilmekte olup, CICS ile birlikte iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda 8 yıl iş tecrübesi yeterli kabul edilmektedir.

o Referans Mektubu

• Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yönetisici ya/da bir Iç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunması gerekmektedir.

CICP ve CICSP adaylarının iş deneyim belgeleri, CBOK ile belirlenen aşağıdaki yetkinlik alanları çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı (Internal Control Concepts)
 • Kontrol Ortamı (Internal Control Environment)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)
 • Uygulama Kontrollerinin Değelendirilmesi (Assessing Application Controls)
 • İş Süreçleri Kontrollerinin Değlendirilmesi (Business System Control Assessment)
 • Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 • İç Kontrol Sisteminin Değerendirilmesi ve Raporlanması (Internal Control Measurements and Reporting)
 • Yönetişim Uygulamaları (Governance Practice)

CICP Sertifikası deneyime dayalı bir sertifikadır, herhangi bir sınava girmenize gerek yoktur.

Üye girişi yaparak profilinizdeki menüden başvuru yapabilirsiniz.

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. 3. Yılın sonunda sertifikanızı yenileme talebinizi Enstitümüze ileterek yenileyebilirsiniz.

Başvurunuzun kabul edilmesi halinde, Sertifikalar ICI’ın Amerika’da ki merkezi tarafından basılacaktır. Sertifikasyon teslim süreci yaklaşık 2 aydır.

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. 3. Yılın sonunda sertifikanızı yenileme talebinizi Enstitümüze ileterek yenileyebilirsiniz.

Bir sertifikasyonun geri alınması veya iptal edilmesi Sertifikasyon Kurulu tarafından tanımlanan sertifikasyon politikaları ve prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Kurul aşağıdaki nedenlerle sertifikasyonu iptal edebilir: • İlk başvuru ve/veya CPE raporlama formunda bilgi tahrifatı, • Etik Koduna uymama ve desteklememe, • Sertifika yenileme için gereken sürekli eğitim kredilerinin bildirilmemesi, • Sertifikasyon yenileme için gereken ücretin ödenmemesi.

CICP ’lerin her 3 yılda bir sertifikasını korumak için 120 kredi saatlik Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) alması veya sertifika yenileme başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Sertifikalı profesyonellerin mesleki eğitimi kapsamında genel olarak aşağıdakiler beklenmektedir: • Meslekteki faaliyetler ve trendlerin farkında olmak için mesleki konferanslara katılım sağlanması. • Beceriler ve yetkinlikleri sürekli güncellemek üzere eğitimlere katılım sağlanması. • Bilgi ve becerilerin diğer profesyoneller ve kamu ile paylaşılması için eğitim geliştirilmesi ve verilmesi. • Kişisel tecrübelerin, proje ve araştırma tecrübelerinin yayılması için bilgilerin yayınlanması. • Aktif komite üyelikleri veya formel özel ilgi grupları ile mesleğe katılım.

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim