ICI Turkey

İç kontrol dünyada son derece önemli bir konu olarak görülmekte olup, pek çok yasal düzenleme ile şirket ve kamu kurumlarında zorunlu tutulmuştur. Kurumsal yönetimin en önemli destekleyicilerinden bir tanesi olan iç kontrol, kurumların yönetim sistemleri arasında en temel sistem olarak dikkat çekmektedir.

Şirket ve kamu idarelerinde operasyonların etkinliği ve verimliliği, yasa ve düzenlemelere uyum, varlıkların korunması ve raporlamaların doğruluğu gibi pek çok kurumsal amaç ve hedefi gerçekleştirmeye yönelik güvence sağlayan iç kontrol, ülkemizde Bankacılık, SPK ve 5018 düzenlemelerinde yer almış ve kurumların temel önceliklerinden bir tanesi haline gelmiştir.

İç kontrol, iç denetimden farklı olarak doğrudan icranın içinde, yönetimin tkisinde ve her seviyede yöneticiler ve personel tarafından yürütülen bir süreçtir. Yönetimin kontrol/denetim fonksiyonunu yerine getirmesinde son derece önemli bir mekanizma olan iç kontrolün doğru yorumlanması ve uygulanması, diğer mesleki disiplinler ile (iç denetim, teftiş, mali kontrol, risk yönetimi gibi) olan farklılık ve ilişkilerin iyi tanımlanması gerekmektedir.

İç kontrol mesleği, dünyada son derece yaygın bir meslek ve talep gören bir profesyonel hizmet olmasına rağmen, ülkemizde genellikle iç denetim veya risk yönetiminin bir alt dalı veya bu melsek gruplarınca icra edilen bir faaliyet olarak görülmektedir.

Oysa iç kontrolün tasarımı, projelendirilmesi, oluşturulması ve geliştirilmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. İç kontrolü denetleyen disiplinlerin, iç kontrol konusunda uzman olmalarını beklemek doğru değildir. Aksine, iç kontrolün ayrı bir mesleki disiplin olarak görülmesi ve “tasarım, projelendirme, kurulum ve geliştirme” süreçlerinin, bu alanda uzman ve sertifikalı kişilerce yürütülmesi bugün tüm dünyada genel kabul gören yaklaşımdır.

Ülkemizde iç kontrol kavramının doğru anlaşılması, kurumlarda olması gerektiği şekilde konumlandırılması ve bu konuda uzman olan profesyonellerce icra edilmesi için ICI Türkiye’ ye büyük rol düşmektedir.

Ülkemizde iç kontrol alanında yıllardır eksikliği duyulan böyle bir mesleki organizasyonun, ülkemizde faaliyete geçmesi şüphesiz ki iç kontrol mesleğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir yönetim fonksiyonu olan iç kontrolün, tıpkı kalite yönetimi, risk yönetimi ve iç denetim gibi ayrı bir mesleki uzmanlık gerektirdiğini bilen profesyoneller olarak, merkezi ABD Florida’ da olan ICI’ ın 30 yılı aşkın know how’ ı ve mesleki bilgi tabanını ülkemiz kamu idareleri, şirketleri ve iç kontrol alanında çalışan/ hizmet veren profesyoneller için Türkiye’ ye taşıdık.

ICI Türkiye olarak iç kontrol ile ilgili yayın, seminer, eğitim, konferans, sertifika hazırlık eğitimleri, rehberlik ve danışmalık hizmetleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan değer katıcı faaliyetler ile özel sektör şirketleri ve kamu idarelerinin iç kontrol konusunda önemli bir paydaşı olmayı hedefliyoruz.

Tüm şirket, kuruluş ve kamu idarelerimize ve iç kontrol profesyonellerine, iç kontrol çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 


© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim