ICI Turkey

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP profesyoneli unvanı almak için, kişilerin mesleki tecrübelerini gösteren bir referans mektubu sunmaları zorunludur.


CICP Sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Eğitim ve/veya tecrübe

 • İç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda;

Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda lisans derecesine sahip olanlar için 8 yıl, yüksek lisans derecesine sahip olanlar için 7 yıl, doktora derecesi 4 yıllık deneyim gerekmektedir.


Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik

 • Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen 8 yetkinliğin 6’sına ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir. Söz konusu yetkinliklerden 1 tanesinin (iç kontrol tasarımı), iş deneyimi şartının için kabul edilmesi için zorunlu olarak belgelendirilmesi gerekmektedir

 • Daha önce alınmış olan CICS Sertifikası 4 yıllık iş deneyimi yerine kabul edilmektedir.


Referans Mektubu

Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yöneticisi ya/da bir İç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunması gerekmektedir.


İş Deneyimin Belgelendirilmesinde Aranacak Koşullar

CICP adaylarının iş deneyim belgeleri, CBOK ile belirlenen aşağıdaki yetkinlik alanları çerçevesinde değerlendirilecektir.


 • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı (Internal Control Concepts)
 • Kontrol Ortamı (Internal Control Environment)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)
 • Uygulama Kontrollerinin Değelendirilmesi (Assessing Application Controls)
 • İş Süreçleri Kontrollerinin Değlendirilmesi (Business System Control Assessment)
 • Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 • İç Kontrol Sisteminin Değerendirilmesi ve Raporlanması (Internal Control Measurements and Reporting)
 • Yönetişim Uygulamaları (Governance Practice)

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim