ICI Turkey
Sınav Sürecine İlişkin Bilinmesi Gerekenler

Aday, başvurusunun kabulünden sonra 12 ay içinde ilk sınava girmek zorundadır. 12 aylık sürenin sonunda, aday, başvurusunu destekleyici belgeleri ve ortaya çıkabilecek ilave ücretleri yeniden göndermek durumundadır. Gerektiğinde ikinci veya üçüncü giriş, ilk başvurunun kabulünden itibaren 24 ay içinde tamamlanmalıdır. 24 aylık sürenin sonunda aday süreci başlatmak üzere adaylık için yeniden başvuruda bulunmalıdır.

Aday, sertifikasyon yöneticisine e posta yoluyla yazılı olarak başvuru yapmak suretiyle istediği zaman CICS programından çekilebilir. Ancak, aday programa kabul edildikten sonra, ücretleri iade edilmez.

Sertifikasyon adayları sertifikasyonu elde etmek için yazılı sınavı geçmek zorundadır. Sınav, CBOK’ ta tanımlanan alanlarda adayın bilgi ve uygulama yetkinliğini test eder. Sınavı başarıyla geçemeyen adaylar Sınava Yeniden Giriş Başvurusu göndermek ve bütün gerekli ücretleri ödemek suretiyle sınava 2 kez daha girebilirler. Sonraki ilave sınav girişimleri bütün başvuru sürecinin yeniden başlatılmasını gerektirmektedir.

Sınava hızlı bir şekilde yeniden giren adaylar nadiren başarılı olmaktadır. Adayın sınava tekrar hazırlanmak yeterli çalışma ve öğrenme için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle sınavda başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmek için en az 2 ay beklemesi gerekmektedir. Sertifikasyon Kurulunun sınava yeniden girebilmek için şart koştuğu sürenin amacı, adayları dünya çapında tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgi tabanında test etmektir. Uygunluk şartları adayların sınava hazırlanmalarını ve mümkün olan en kısa sürede sınavı geçmelerini teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Sertifikasyon Sınavına Giriş

Sınava başvuru aşamasına ilişkin tüm önkoşulları sağladığınızda, CICS sınavına giriş için hazırsınız demektir. CICS sınavını girmeden önce her aday, “ CICS Kabul Koşullarına ilişkin bütün nitelikleri sağlamalıdır. Sınava yeterli düzeyde hazırlanmış olduğundan ve CBOK’u çalıştığından emin olmalıdır.

Adaylar Enstitü tarafından yayınlanacak sınav takvimini takip etmelidir.


CICS Sınav Süreci ve Sertifikasyon

Sınavlar ICI Türkiye tarafından, sınıf ortamında ya da online ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar, ICI Merkezi ve sınav çözüm ortağı St. Petersburg Koleji tarafından paylaşılan soru veri tabanında yer alan sorular kullanılarak sınava tabi tutulacaklardır. Adaylara, 8 temel alanın her birinden 12 soru olmak üzere, toplamda 100 soru sorulacaktır. Sınavın başarı ile geçilmesi için, adayın sınavdaki soruların %75’ine doğru cevap vermiş olması gerekmektedir. Sınav süresi 120 dakikadadır. Gerçekleştirilen her sınav, soru seçimi açısından birbirinden farklıdır.


Sınav sorularının hazırlanması, paylaşılması, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamak üzere oldukça katı kurallar takip edilmektedir. ICI Türkiye, CICS sertifikasyonunu almak isteyen adaylara sınavı İngilizce veya Türkçe olarak uygulanabilmektedir. 

Sınavlar adayların cevap kağıtları üzerinden ICI Türkiye tarafından değerlendirildikten sonra, her adayın sınav sonuçları ICI’ a rapor edilmektedir. Sınavı başarı ile geçen adayların resmi CICS sertifikaları, ICI tarafından hazırlanmaktadır.

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim