ICI Turkey

Yeni Kullanıcı

sertifika numaranız ile birlikte ICI Turkey'e ücretsiz katılabilirsiniz.
zaten üye misiniz?

Yeni Kullanıcı

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.


Bu web sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) ICI Türkiye Temsilciliği Lisansörü IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1. SORUMLULUKLAR


a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.


b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.


d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.2. Fikri Mülkiyet Hakları


2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.3. Gizli Bilgi


3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.


3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.4. Garanti Vermeme


İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER \\\"OLDUĞU GİBİ” VE \\\"MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.5. Kayıt ve Güvenlik


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.


Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.6. Mücbir Sebep


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, terör olayları, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte \\\"Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. Tebligat


İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


10. Delil Sözleşmesi


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


11. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Gizlilik Politikası​

ICI Türkiye Temsilciliği adına\r\nlisansör IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından\r\ngerçekleştirilecek çalışmalar sırasında sözlü, yazılı veya dijital ortamda\r\ntoplanan veya herhangi bir şekilde edinilen, katılımcılara ve kurumlarına ait\r\nad, soyad vb. gibi tüm kişisel bilgi ve ​içerikler Gizli Bilgi (kısaca Bilgi)\r\ntanımına girmektedir.

Katılımcıların eğitime katılımı\r\niçin zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan tüm bilgiler, katılımcılardan temin\r\nedilecek; sadece ICI Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen eğitim ve\r\npazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır.

Bilgiler, yüksek güvenlik ve\r\ngizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin\r\nengellenmesi için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

Uygulama aracılığıyla\r\nkatılımcıdan alınan ad, soyad, vb. bilgiler, ICI Türkiye Temsilciliği tarafından\r\nalınmaktadır ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;

·       \r\nKanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb.\r\nyetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk\r\nkurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

·       \r\nYetkili idari ve adli otorite tarafından\r\nyürütülen bir araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi\r\ntalep edilmesi,

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

·       \r\nKanunen yetkili bulunan kurum ve kuruluşlarca\r\ntalep edilmesi durumunda, bu bilgiler yetkililere iletilecektir.​


UYARI:\r\nİlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta\r\nprint ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve/veya alış-veriş\r\nyapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin\r\ntüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

MADDE\r\n1- TARAFLAR

1.1-\r\nSATICI:

 

Ünvanı\r\n: ICI Türkiye Temsilciliği Adına – IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim\r\nHizmetleri A.Ş.

Adresi\r\n: GOP Mahallesi İran Caddesi Karum İş Merkezi No:21 D Blok 4. Kat D.:398-399\r\n06700 Kavaklıdere-Çankaya-Ankara

Telefon\r\n: 0312 442 50 15

Fax\r\n: 0312 442 50 16

E-mail:\r\ninfo@iciturkey.org

 

1.2-\r\nALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı\r\n:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

MADDE\r\n2- KONU

İşbu\r\nsözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.iciturkey.org internet\r\nsitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile\r\nilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli\r\nSözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince\r\ntarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

MADDE\r\n3- GENEL HÜKÜMLER

4.1-\r\nALICI, www.iciturkey.org internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel\r\nnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri\r\nokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini\r\nbeyan eder.

4.2-\r\nSATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa\r\nkatılım belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.3-\r\nSözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme\r\nşekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya\r\nbanka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden\r\nkurtulmuş kabul edilir.

4.4-\r\nÜrünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan\r\nkaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak\r\nkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini\r\nSATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ürün teslimine ilişkin herhangi bir\r\nsorumluluğu bulunmaz.

 

MADDE\r\n5- CAYMA HAKKI

5.1-\r\nSATICI tarafından satılan ürünler eğitim hizmeti paketleri olduğundan, hizmetin\r\nifası sonrasında ALICI tarafından herhangi bir iade gerçekleştirilemez.

5.2-\r\nSATICI site üzerinde bulunan eğitim hizmetleri için, asgari kontenjan sınırı\r\nbelirleyebilir ve belirlenen kontenjan sınırına ulaşılamaması halinde hizmeti\r\niptal edebilir. Bu durumda ALICI’ya e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır ve\r\nALICI tarafından ödenen ücret e-posta bidirimini takiben 3 iş günü içerisinde\r\nALICI’ya iade edilir.

 

5.3-\r\nSATICI eğitimin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek mücbir sebep\r\nnedeniyle eğitim yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir ve bu değişikliği,\r\nALICI’ya e-posta ile bildirir. Eğitim tarihinde yapılacak değişikliklerin ALICI\r\ntarafından uygun bulunmaması halinde, ALICI tarafından yapılacak talep üzerine\r\nALICI tarafından ödenen ücret SATICI’ya talebin iletilmesini takiben 3 iş günü\r\niçerisinde ALICI’ya iade edilir. Eğitim yeri değişikliği durumunda ALICI\r\ntarafından ücretin iadesi talep edilemez.

 

5.4-\r\nSertifikasyon ürünlerine ilişkin olarak (CICS, CICP vb), ALICI, sitede yer alan\r\nsertifikasyon koşullarını kabul eder. Sertifikasyon Sınavında başarısız\r\nolunması durumunda SATICI’nın herhangi bir iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.\r\nALICI bu konuda eğitim ve sertifikasyon ücretinin iadesi konusunda talepte\r\nbulunamaz.

 

5.5-\r\nALICI tarafından satın alınmış ve ödemesi yapılmış sınıf içi eğitimlere, ALICI’\r\nnın katılımını engelleyebilecek mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde;\r\nALICI tarafından eğitim tarihinden en az 5 iş günü önce e-posta yolu\r\nbilgilendirme yapılması zorunludur. Bu koşulda, ALICI’nın talebini takiben 3 iş\r\ngünü içinde SATICI tarafından ücret iadesi gerçekleştirilir. Eğitim tarihine 5\r\niş gününde az bir süre kalmış olması durumda, ALICI tarafından herhangi bir\r\nsebeple ücret iadesi talep edilemez, SATICININ bu durumda iade yükümlüğü\r\nbulunmaz.

 

5.6-\r\nALICI tarafından mücbir bir sebep nedeniyle, eğitime katılamayacağının eğitim\r\nöncesinde e-posta yolu ile bildirilmesi ancak, eğitim tarihine 5 iş gününden az\r\nbir süre kalmış olması durumunda, ALICI bir sonraki aynı konudaki eğitime\r\nkatılmayı talep edebilir. Bu halde ALICI, (varsa) bir sonraki eğitim fiyatı ile,\r\nkatılamadığı eğitim fiyatı arasındaki farkı SATICI’ ya ödemeyi kabul eder.

 

 

MADDE\r\n6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Hiçbir\r\neğitim programı için, hiçbir sebeple katılım sonrasında iade talep edilemez.\r\nSertifikasyon Başvuru ücretleri hiçbir koşulda geri iade edilemez. Bu konuda\r\niade talep edilemez.

 

MADDE\r\n7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu\r\nsözleşmenin uygulanmasında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen\r\ndeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim\r\nyerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin\r\ngerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş\r\nsayılır.

 

SATICI

 

ICI\r\nTürkiye Temsilciliği adına IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri\r\nA.Ş.

 

ALICI

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Ad\r\nSoyad
ICI Türkiye Temsilciliği (SATICI)\r\nEğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerini, satın alan ve ödeme yapan tüm\r\nalıcılar(ALICI), aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır: 

·       \r\nALICI, www.iciturkey.org internet sitesinde\r\nsözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile\r\nteslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik\r\nortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

·       \r\nSATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte\r\nbelirtilen niteliklere uygun ve varsa katılım belgeleri ile teslim edilmesinden\r\nsorumludur.

·       \r\nSözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin\r\nALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir\r\nnedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI\r\nürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

·       \r\nÜrünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi\r\nkartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce\r\nhaksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya\r\nfinans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ürün teslimine\r\nilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

·       \r\nSATICI tarafından satılan ürünler eğitim hizmeti\r\npaketleri olduğundan, hizmetin ifası sonrasında ALICI tarafından herhangi bir\r\niade gerçekleştirilemez.

·       \r\nSATICI site üzerinde bulunan eğitim hizmetleri\r\niçin, asgari kontenjan sınırı belirleyebilir ve belirlenen kontenjan sınırına\r\nulaşılamaması halinde hizmeti iptal edebilir. Bu durumda ALICI’ya e-posta yolu\r\nile bilgilendirme yapılır ve ALICI tarafından ödenen ücret e-posta bidirimini\r\ntakiben 3 iş günü içerisinde ALICI’ya iade edilir.

·       \r\nSATICI eğitimin gerçekleştirilmesini doğrudan\r\netkileyecek mücbir sebep nedeniyle eğitim yeri ve tarihinde değişiklik\r\nyapabilir ve bu değişikliği, ALICI’ya e-posta ile bildirir. Eğitim tarihinde\r\nyapılacak değişikliklerin ALICI tarafından uygun bulunmaması halinde, ALICI\r\ntarafından yapılacak talep üzerine ALICI tarafından ödenen ücret SATICI’ya\r\ntalebin iletilmesini takiben 3 iş günü içerisinde ALICI’ya iade edilir. Eğitim\r\nyeri değişikliği durumunda ALICI tarafından ücretin iadesi talep edilemez.

·       \r\nSertifikasyon ürünlerine ilişkin olarak (CICS,\r\nCICP vb), ALICI, sitede yer alan sertifikasyon koşullarını kabul eder.\r\nSertifikasyon Sınavında başarısız olunması durumunda SATICI’nın herhangi bir\r\niade yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI bu konuda eğitim ve sertifikasyon\r\nücretinin iadesi konusunda talepte bulunamaz.

·       \r\nALICI tarafından satın alınmış ve ödemesi\r\nyapılmış sınıf içi eğitimlere, ALICI’ nın katılımını engelleyebilecek mücbir\r\nbir sebebin ortaya çıkması halinde; ALICI tarafından eğitim tarihinden en az 5\r\niş günü önce e-posta yolu bilgilendirme yapılması zorunludur. Bu koşulda,\r\nALICI’nın talebini takiben 3 iş günü içinde SATICI tarafından ücret iadesi\r\ngerçekleştirilir. Eğitim tarihine 5 iş gününde az bir süre kalmış olması\r\ndurumda, ALICI tarafından herhangi bir sebeple ücret iadesi talep edilemez,\r\nSATICININ bu durumda iade yükümlüğü bulunmaz.

·       \r\nALICI tarafından mücbir bir sebep nedeniyle,\r\neğitime katılamayacağının eğitim öncesinde e-posta yolu ile bildirilmesi ancak,\r\neğitim tarihine 5 iş gününden az bir süre kalmış olması durumunda, ALICI bir\r\nsonraki aynı konudaki eğitime katılmayı talep edebilir. Bu halde ALICI, (varsa)\r\nbir sonraki eğitim fiyatı ile, katılamadığı eğitim fiyatı arasındaki farkı\r\nSATICI’ ya ödemeyi kabul eder.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

·       \r\nHiçbir eğitim programı için, hiçbir sebeple,\r\nkatılım sonrasında iade talep edilemez. Sertifikasyon Başvuru ücretleri hiçbir\r\nkoşulda geri iade edilemez. Bu konuda iade talep edilemez.


Üye girişi yaparak, ICI Türkiye Temsilciliği tarafından sağlanan hizmetler hakkında detaylı bilgi edinebilir, bu hizmetlere başvuru ve katılım sağlayabilir, Sertifikasyon Programlarına ilişkin tüm işlemlerinizi üye profilleriniz üzerinden yönetebilirsiniz.

ICI Turkey

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim