ICI Turkey

İç Kontrol Enstitüsü (ICI) iç kontrol mesleğini geliştirmeye yönelik dünya çapındaki ilk organizasyondur. Enstitünün amacı uluslararası ölçekte iç kontrolü ve kurumsal yönetişimi geliştirmektir. ICI  kurumlara iç kontrol yöntemleri, iç kontrol rehberleri/kılavuzları, süreçleri ve birinci sınıf iç kontrol araçları sağlamaktadır. ICI’ ın özgün ürünleri aşağıdakileri içermektedir:

  - ICI İç Kontrol Derecelendirme ve Akreditasyon Programı: Kurumun iç kontrol sistemi performansını ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nicel değerlendirme aracı

  - ICI İç Kontrol ve Kurumsal Yönetim Değerlendirme Programı: Kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nitel değerlendirme aracı 

  - Risk odaklı iç kontrol uygulamaları

  - İç kontrol ve kurumsal yönetişim için “en iyi kontrol uygulamalarını” paylaşmayı hedefleyen üyelik programı

  - İç kontrol alanında uluslararası geçerliliği olan mesleki Sertifikasyon Programları

  - İç kontrol en iyi uygulamalar kütüphanesi

  İç Kontrol Enstitüsü küresel merkezi ABD - Orlando/Florida’ da bulunan uluslararası mesleki bir kuruluştur. ICI, iç kontrol mesleğinin asıl ve ilk küresel sesi, baş savunucusu ve İç Kontrol Uzmanının temel eğiticisidir. ICI' ın kurucu üyeleri;  yönetim kurulu üyeleri, operasyonel yönetim, risk yönetimi, yönetişim, bilgi teknolojileri, denetim, güvenlik vb. iç kontrolün farklı alanlarını kapsayacak bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır. İç Kontrol Enstitüsü ABD’nin Florida Eyaleti yasalarına göre kurulmuş ve teşkilatlandırılmış olup, faaliyetlerini bu yasalara göre yürütmektedir. Enstitü tarafından sunulan programları hazırlayan ve izleyen konu ile ilgili aktif uzmanlardan oluşan deneyimli bir Danışma Kurulu Enstitüye rehberlik etmektedir.

  © ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim