ICI Turkey
CICS sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Eğitim ve/veya Tecrübe
İç kontrol tasarımı, uygulaması ve/veya değerlendirme konusunda aşağıda belirtilen sürelerle iş deneyimi aranır.
 • Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda lisans derecesine sahip olanlar için 3 yıl,
 • Yüksek lisans derecesine sahip olanlar için 2 yıl,
 • Doktora derecesine sahip olanlar için 1 yıl,
 • Lisans derecesine sahip olmayanlar için 5 yıl.

Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik
Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen sekiz iç kontrol yetkinliğinin beşine ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir.
 • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı (Internal Control Concepts)
 • Kontrol Ortamı (Internal Control Environment)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)
 • Uygulama Kontrollerinin Değelendirilmesi (Assessing Application Controls)
 • İş Süreçleri Kontrollerinin Değlendirilmesi (Business System Control Assessment)
 • Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 • İç Kontrol Sisteminin Değerendirilmesi ve Raporlanması (Internal Control Measurements and Reporting)
 • Yönetişim Uygulamaları (Governance Practice)

Referans Mektubu
 • Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yöneticisi ya/da bir İç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunmak zorundadır. 

Sertifikasyon sınavını başarı ile geçmek
 • Eğitim/tecrübe şartını yerine getirememiş olan adaylar da CICS Sertifikasyon Sınavına başvuru yapabileceklerdir. Söz konusu adaylara CICS Sertifika Sınavını başarılı ile geçmek kaydı ile şartlı sertifika verilecek, eğitim/tecrübe koşulu tamamlandıktan sonra adaylar başvuru yaparak CICS Sertifikası alabileceklerdir.

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim