ICI Turkey

İlk Başvuruyu Gerçekleştirme

CICS sertifikasyonuna aday olarak giriş için, tamamlanmış bir Sertifikasyon Adaylığı Başvurusu sunulmalıdır. Sertifikasyon Kurulu, başvurunuzu, aşağıdaki koşullara sahip olduğunuzda göndermenizi tavsiye etmektedir.

Adaylık için bütün önkoşulları sağlıyorsanız,

 • Etik Kodunu kabul ediyorsanız,
 • CBOK’u gözden geçirmiş ve Beceri Kategorilerinin tamamında ilave çalışma gerektiren alanları belirlediyseniz,
 • Alanda mevcut tecrübeniz varsa,
 • Tüm CBOK’ un temellerini öğrenmiş olmak için yeterli birikim ve tecrübeniz varsa,
 • Sertifikasyon sınavına girmek için hazırlanmış ve sınava girmek için hazırsanız

Sertifikasyon sınavına aşağıdaki kişilerin başvuru yapması önerilmez:

 • Yukarıda belirtilen bütün şartlar karşılanmayanlar,
 • İç kontrol alanında hiç çalışmamış olanlar,
 • Sertifikasyonla ilgili konularda yalnızca sınırlı görevleri olanlar,
 • Bu sertifikasyon programının kendi ilgi alanlarına girip girmediğini belirlemek için ilgilenenler.

Sınırlı tecrübesine veya çok az sayıda veya belirli çalışma materyallerine dayanarak sertifikasyon için aday olanlar genellikle başarılı bir şekilde sertifikasyonu alamazlar. Hatta çoğu sınava girmeksizin bırakır. Başvuru için aday tarafından ödenen ücretler iade edilememektedir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve geçmiş tecrübelerinizin sizi sınav sürecine hazırladığından emin olmaksızın başvuru yapmayınız.

Tüm başvuru formları ve gerekli ücretler sınav tarihinden önce ICI Sertifikasyon Kuruluna sunulmalıdır. Aday, Etik Koduna uymayı kabul ettiğini gösteren başvuru formunu imzalamak zorundadır. Başvuruların eksik veya hatalı olması ya da başvuru ücretlerinin ödenmemiş olması durumunda, başvurular işleme konmayacaktır. Gerekli başvuru evraklarının zamanında ve sırasıyla teslimini sağlamak adayın sorumluluğundadır.

Bir başvuruyu gönderirken, işleme alınması için lütfen iki hafta bekleyiniz. Bu süre zarfında başvurunun durumunu kontrol etmek için idari büroyla iletişime geçmenize gerek yoktur. Aslında, sınav ve sertifikasyon süreçlerinin bütünlüğünü korumak için, sertifikasyon politikaları ve prosedürleriyle ilgili tüm yazışmalar e-posta, faks veya posta hizmetleri kullanılmak suretiyle yazılı olmalıdır. Yönetim organıyla yapılan telefon görüşmeleriyle edinilen bilgiler gayrı resmi olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Hatalarının Düzeltilmesi

Başvuruların, belgelendirmenin veya ödemenin tamlığı ve doğruluğu başvuru sahibinin sorumluluğudur. Eksik veya hatalı evraklar düzeltme ve yeniden teslim için başvuru sahibine iade edilir. Başvuru sahibine iadeyi gerektiren yaygın hatalar aşağıdaki gibidir:

 • İstenen bilgilerin eksik olması
 • Ödemenin eksik veya geçersiz olması
 • Başvurunun seçilen sınav için işleme alınamayacak kadar geç teslim alınmış olması

Düzeltildikten sonra materyaller yeniden gönderilebilecektir. Bu düzeltme döngüsü, herhangi bir sınav takviminden önce bütün işlemlerin tamamlanmış olma şartını ortadan kaldırmaz.

Başvuru Değişikliklerinin Yapılması

Adayların adaylık başvurularında değişiklikleri bildirmeleri ve program kayıtlarını güncel tutmaları kritik önem taşımaktadır. Sertifikasyon adaylığı süresince ikametlerini veya iş durumlarını değiştiren, evlilik veya boşanma nedenleriyle soyadı değişen adaylar, sertifikasyon yöneticisini bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme adayın sorumluluğundadır.

 Yeniden Başvurunun İbraz Edilmesi

Sınava giren ancak başarısız olan adaylar, en fazla iki kez daha sınavı tekrarlayabilirler. Her yeni sınav talebi için yazılı talebin teslim edilmesi zorunludur. İlk başvurudaki gibi, yeniden takvimlendirilmek üzere başvuru ve ilgili ücretler Sertifikasyon Kuruluna sınav tarihinden önce teslim edilmelidir.

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim