ICI Turkey

ICI tarafından yönetilmekte olan İç Kontrol Sertifikasyonu iç kontrol profesyonelleri için dünya çapında bir standart olarak onaylanmıştır. Sertifikasyon mesleki bilgi ve becerinin belgelendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Sertifikasyon kişiyi bir alanında lider olarak tanımlamakta ve adaya mesleki çevresinde ve yöneticileri arasında saygınlık kazandırmaktadır. CICS ve CICP programları, mesleki yetkinliği belgelendirmekte ve sürekli mesleki gelişime (CPE) yönelik standartları oluşturmaktadır.


CICS ve CICP programlarına ilişkin olarak adayların sahip olması gereken asgari bilgi çerçevesi CBOK ile belirlenmektedir. CBOK iç kontrol disiplini açısıdan meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi konusunda bir bilgi bankası niteliği taşımakta, İç Kontrol Uzmanlarının yetiştirilmesi ve sürekli mesleki gelişimin sağlanması için temel ilkeleri içermektedir.


ICI sertifikasyon programları;

  1. Beceri üstünlüklerini değerlendirmek amacıyla iç kontrol görevleri ile ilişkili bilgi ve yetkinliklerin tanımlanmasına,

  2. Kişinin mesleki olarak ilerlemeye yönelik istekliliğinin ortaya konmasına,

  3. Mesleki yetkinlik için kabul edilebilir bir standardın elde edilmesine,

  4. Organizasyonlara nitelikli kişilerin seçimi ve geliştirilmesinde destek sağlanmasına,

  5. İç kontrol sorumlulukları olan personelin mesleki yetkinliğini sürdürmesi için motive edilmesine,

  6. Kişilere, kurumlarının iç kontrol sistemini geliştirmeleri ve ilerletmelerinde destek sağlanmasına yardımcı olmaktadır.


© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim