Uygulamalı İç Kontrol Eğitimi

Uygulamalı İç Kontrol Eğitimi      

Eğitim Süresi       : 2 Gün – 14 Saat

Eğitmenler            : Dr. Bertan KAYA

                                 İlknur TUNÇ                                                   

 

Program, iç kontrol alanında profesyonel insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayarak, Ülkemiz kurum ve kuruluşlarının iç kontrol ile ilgili çalışmalarında rehberlik etmek, kurumların etkin ve sürdürülebilir iç kontrol sistemleri oluşturmalarına yönelik yol haritası çizebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

İç kontrol alanında Türkiye’de 30’dan fazla kamu kurumu ve 20’den fazla özel sektör kuruluşunda yürüttüğümüz iç kontrol sistemi oluşturma proje danışmanlığı ve eğitim hizmetleri neticesinde edinmiş olduğumuz deneyim ile gerek kamu gerekse özel sektörde iç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve yürütülmesine ilişkin uygulama zorluklarını yakından bilmekteyiz.

 

Bu bakış açısı ile hazırlamış olduğunuz eğitim programı, iç kontrolün kavramsal içeriğinin ötesinde, alanında deneyim sahibi eğitmenlerimizce iç kontrol sisteminin etkin ve sürdürülebilir bir yönetsel araç olarak tasarlanmasına ilişkin tüm yöntem ve süreçleri kapsayan bilgi aktarımını amaçlamaktadır.

 

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu metodoloji önerileri, yol haritaları ve uygulamalı çalışmaları içeren program, kurumlarında iç kontrol uygulamalarını tasarlamak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle ile görevli iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile iç kontrol sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim katılımcılarının, eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve beceriler ile görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda COSO bazlı iç kontrol sistemleri kurma ve yürütme yetkinliği kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

 

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Programı kapsamı aşağıda yer almakta olup, söz konusu eğitim için fiyat teklifimiz 6.000 TL (altıbintürklirası) + KDV’dir.

 

 

 

 

 

Eğitim Programı Kapsamı:

Bölüm 1: İÇ KONTROLÜN TEMELLERİ

 • İç kontrol kavramı
  • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
  • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
  • İç kontrol bileşenleri
   • Kontrol Ortamı
   • Risk Değerlendirme
   • Kontrol Faaliyetleri
   • Bilgi ve İletişim
   • İzleme
  • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
  • Türkiye’den ve Dünyadan iç kontrol iyi uygulama örnekleri

 

Bölüm 2: İÇ KONTROL UYGULAMA ÖNERİSİ

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur?
  • Nereden başlanır?
  • Nasıl organize edilir?
  • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
  • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

 

Bölüm 3: MODEL OLUŞTURMA

Eğitim katılımcılarının önerileri ile belirlenecek bir kurumsal faaliyet alanı üzerinde sınıf içi uygulama çalışması yapılacaktır. Şeçilen faaliyete ilişkin uygulama çalışmasının kapsamı şu şekildedir:

 

 • Faaliyete ilişkin aktivasyon adımlarının belirlenmesi
 • Sürecin modellenmesi
 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması
 • Risk izleme raporunun hazırlanması

 

Uygulama çalışması ile katılımcılar, kamu ve özel sektörde altı yılı aşkın süredir başarıyla uygulanmakta olan, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan KAYA tarafından tasarlanmış ve iyi uygulama örnekleri ile geliştirilmiş COSO bazlı iç kontrol sistemi oluşturma metodolojisi hakkında üzerinde sağlamış olurlar.

İç kontrol otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek olan uygulama çalışmasına ilişkin tüm dokümanlar (Risk ölçekleri, risk tespit anketleri, risk kontrol matrisleri, iş akış şeması, rapor formatları vb.) katılımcılar ile paylaşılarak, elde edilen çıktılar ile katılımcıların kurumlarında uygulamada kullanabilecekleri araçlar da sağlanmış olacaktır.