ICI Turkey
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Tasarımında Güncel Gelişmelere Uyumlanın
Online Eğitim
4 gün | 7.200,00

Program, kurumların iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi ile ilgili çalışmalarında rehberlik etmek, kurumların etkin ve sürdürülebilir iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleri oluşturmalarına yönelik yol haritası çizebilmek amacıyla oluşturulmuştur.


İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi alanında Türkiye’de çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketle yürüttüğümüz iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemi oluşturma proje danışmanlığı ve eğitim hizmetleri neticesinde edinmiş olduğumuz deneyim ile gerek kamu gerekse özel sektörde iç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve yürütülmesine ilişkin uygulama zorluklarını yakından bilmekteyiz.


Bu bakış açısı ile hazırlamış olduğunuz eğitim programı, iç kontrol ve kurumsal risk yönetiminin kavramsal içeriğinin ötesinde, alanında deneyim sahibi eğitmenlerimizce iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sisteminin etkin ve sürdürülebilir bir yönetsel araç olarak tasarlanmasına ilişkin tüm yöntem ve süreçleri kapsayan bilgi aktarımını amaçlamaktadır.


Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeveleri ile uyumlu metodoloji önerileri, yol haritaları ve uygulamalı çalışmaları içeren program, kurumlarında iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle ile görevli iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacak şekilde tasarlanmıştır.


Eğitim katılımcılarının, eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve beceriler ile görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda COSO bazlı iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleri kurma ve yürütme yetkinliği kazanmış olmaları hedeflenmektedir.


Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.


Eğitim Programı Kapsamı: 


Bölüm 1: İÇ KONTROLÜN TEMELLERİ

 • İç kontrol ve iç kontrol sistemi kavramı
 • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
 • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
 • İç kontrol bileşenleri
  • Kontrol Ortamı
  • Risk Değerlendirme
  • Kontrol Faaliyetleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
 • Türkiye’den ve Dünyadan iç kontrol iyi uygulama örnekleri 

Bölüm 2: İÇ KONTROL UYGULAMA ÖNERİSİ

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur? 
 • Nereden başlanır?
 • Nasıl organize edilir?
 • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

Bölüm 3: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

 • Kavramsal Çerçeve
 • Risk kavramı
 • Risk yönetimi kavramı
 • Stratejik ve operasyonel risk yönetimi kavramları
 • COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeveleri açısından risk yönetimi kavramı
 • Süreç bazlı risk yönetimi kavramı
 • Risk ve kontrol perspektifleri açısından risk yönetimi kavramı

Bölüm 4: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA ÖNERİSİ

 • Risk yönetimi stratejisi tanımlanması
 • Risk yönetimi organizasyon yapısının oluşturulması
 • Risk iştahının tanımlanması
 • Risk değerlendirme araçlarının tasarımı
  • Risk taksonomisi
  • Kontrol taksonomisi
  • Risk analizi skalaları vb.
 • Risk yönetimi bileşenleri
  • Riski tanımlama teknikleri
  • Risk senaryosu
  • Tehditler ve tehlikeye açık alanlar 
  • Kayıplar
 • Kantitatif ve kalitatif risk analizi teknikleri
 • Kontrol faaliyeti tanımlama teknikleri
 • Kontrol faaliyeti değerlendirme teknikleri
 • Kontrol faaliyeti tasarımı ve risk iyileştirme teknikleri
 • Risk yönetimi izleme ve raporlama teknikleri
  • Risk izleme ve raporlama araçlarının tasarımı ve kullanımı
  • Olay risk kaydı araçlarının tasarımı ve kullanımı
  • Risk eylem planlarının tasarımı ve kullanımı
  • Risk göstergeleri


  Eğitim, 10:00 -12:00 / 13:00-16:00 saatleri arasında günde 5 saat toplam 20 saat olarak gerçekleştirilecektir.  Eğitmen : İlknur Tunç

  başvuru için üye girişi yapmalısınız
  giriş yap
  © ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim