ICI Turkey
COSO Bazlı Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
COSO Bazlı Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
Kurumsal Risk Yönetimi
Online Eğitim
2 gün | 1.500,00

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı, Türkiye’de kurumların kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Program ile katılımcılarda kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Program katılımcılarının, Uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak alacakları eğitim sonrasında; görev yaptıkları şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmaları yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan KRY örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

Program uygulamalı çalışmalar, metodoloji önerileri ve yol haritaları içerdiğinden kendi kurumlarında kurumsal risk yönetimi projelerinde/çalışmalarında görev alacak olan veya kurumlarında kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve koordine etmek ile görevli tüm profesyoneller için benzersiz bir eğitim kaynağı olarak tasarlanmıştır. Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, kurumsal risk yönetimi konusunda mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmak isteyen her seviyedeki tüm profesyoneller için uygundur.

Eğitim sonunda katılımcıların, COSO Kurumsal Risk Yönetimi konusunda uygulama becerisine sahip olmaları, mensubu oldukları kurumların faaliyetlerini, Kurumsal Risk Yönetimi bakış açısı ile değerlendirebilme yetkinliği kazanabilmeleri hedeflenmektedir. 

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitim programı ile katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) Kazanmaktadırlar.

Eğitim Programı Kapsamı: 
 • Kurumsal Risk Yönetimini Anlamak
 • KRY’nin günümüz karmaşık ve değişken iş ortamındaki rolü
 • KRY’nin organizasyonlar için önemi
 • KRY’de rol ve sorumluluklar
 • Yeni Çerçevenin Kritik Faktörleri
 • Risk, strateji ve performans arasındaki ilişki
 • Teknolojinin değişimdeki rolü
 • Kurumsal kültür üzerine artan vurgu
 • Yeni Çerçevenin Unsurları
 • Yönetişim ve kültür
 • Strateji ve hedef belirleme
 • Performans
 • Değerlendirme ve Revizyon
 • Bilgi, iletişim ve raporlama
 • Riskin Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Yönetim Stratejileri
 • Kurumsal Risk Yönetiminin uygulama yol haritası
 • Roller, zorluklar ve uygulama başarısını artıracak önerilerEğitmen : Dr. Bertan KAYA; İlknur TUNÇ

başvuru için üye girişi yapmalısınız
giriş yap
© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim