ICI Turkey
Internal Control Institute (ICI) İç Kontrol alanında dünya çapında ilk ve en yaygın geçerliliğe sahip iki mesleki sertifikasyon programını yürütür. CICS ve CICP sertifikaları İç Kontrol Enstitüsü’nün Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında mesleki yetkinliği belirlemek ve tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. Mesleğe dair beceri alanları ICI CBOK ile tanımlanmaktadır. CICS ve CICP sertifikaları ile kazanılan unvanlar, iş dünyasında küresel ölçekte kişinin iç kontrol mesleğindeki bilgi ve tecrübesini gösterir. 


CICS: Sertifikalı İç Kontrol Uzmanı

CICS unvanı, iç kontrol ve ilgili alanlarda istenen mesleki deneyime sahip meslek mensuplarının temel fasilitasyon eğitimi sonrası ICI tarafından düzenlenen sertifikasyon sınavında başarılı olmaları koşuluyla kazanılır. CICS sertifikasyonuna başvuru yapabilmek için asgari tecrübe süresi eğitim derecesi ile belirlenir. Lisans deresine sahip olanlar en az 3 yıl, yüksek lisans derecesine sahip olanlar en az 2 yıl, doktora derecesine sahip olanlar en az 1 yıl mesleki deneyim beyan etmek koşulu ile CICS sertifikasyon sürecine başvuru yapabilirler. Gerekli deneyim süresine sahip olmayan adaylar diğer koşulları yerine getirmek kaydıyla sertifikasyon sürecine dahil olarak CICS sertifikasına sahip olabilirler. Bu sertifika sahiplerinin sertifikaları deneyim süreleri tamamlanıncaya kadar koşullu olarak onaylanır. Söz konusu süreç kişinin CICS unvanını kullanmasına engel değildir.


CICP: Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP sertifikasyonuna aday olacak meslek mensuplarında aranacak deneyimin koşulları ICI tarafından belirlenmiştir, adayların başvuru aşamasında bu koşulları sağladıklarını gösteren deneyim doğrulama beyanı sunmaları zorunludur. CICP sertifikası için gerekli deneyim süreleri; lisans mezunları için 8, yüksek lisans mezunları için 7, doktora mezunları için 6 yıldır. 


Sertifikasyon başvurusunu üye girişi yaptıktan sonra profilinizde yer alan menüden gerçekleştirebilirsiniz.
© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim