Eğitim

Yeni Dönemde Strateji Ve Risk Yönetimi Eğitim Programı

Yeni Dönemde Strateji Ve Risk Yönetimi Eğitim Programı

Yeni Düzenlemelere Göre;

 • Stratejik planlar nasıl hazırlanmalı?
 • Kurumsal risk yönetimi nasıl uygulanmalı?
 • İç kontrol, stratejik planlama ve kurumsal risk yönetimi nasıl entegre edilmeli?

EĞİTİM HEDEFİ:

Yeni dönemde performans odaklı yönetim anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik planların hazırlanması ve uygulanması, kurumsal risk yönetimi gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iç kontrol, stratejik planlama ve kurumsal risk yönetimi uygulamaların entegrasyonu çalışmalarında görev alan tüm yönetici ve personelin uygulamaya dönük bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

EĞİTİM KAPSAMI:

Stratejik Planlama

 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları
 • Stratejik Planlama Süreci /Durum Analizi
 • Stratejik Planlama Süreci/Geleceğe Bakış

Kurumsal Risk Yönetimi

 • Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı
 • Stratejilerin Belirlemesi Aşamasında Kurumsal Risk Yönetimi Araçlarından Yararlanılması
 • Stratejilerin Uygulanması Aşamasında Kurumsal Risk Yönetimi Araçlardan Yararlanılması
 • Öncü Risk Göstergelerinin Belirlenmesi ve Takibi

Entegrasyon

 • İç Kontrol, Stratejik Plan ve Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve takibi

Uygulama

 • (Çalıştay Grupları ile Yarım Gün)

Stratejik Hedeflere ilişkin risklerin tespiti ve tanımlanması, risklerin analizi, risklere ilişkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kalıntı riskin tespiti, kontrol faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve risk eylemlerinin tanımlanması,öncü risk göstergelerinin belirlenmesi

EĞİTİME KATILABİLECEK KİŞİLER:

Kamu idarelerinin İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, İç Denetim, ISO, EFQM, Süreç Yönetimi,  vb. süreçlerinde görev yapan yöneticileri, denetçileri, uzmanları ve uzman yardımcıları ile görevli diğer personeli.

KATILIMCILARA SAĞLANAN AVANTAJLAR:

 • Eğitim sonunda katılımcılara Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü (ICI) onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
 • Katılım Belgesi, CICS/CICP Fasilitasyon Eğitimine sayılacak ve katılımcılar başvurmaları halinde, sadece sınav ücreti yatırarak doğrudan CICS Sınavına girebileceklerdir.
 • Katılımcılara; COSO İç Kontrol Standartlarına uyumlu, iç kontrole ilişkin teorik bilgi ile birlikte uygulama bilgisi içeren 175 USD değerindeki ICI CBOK E-Kitabı ücretsiz olarak verilecektir.
 • Katılım gösteren kurumlara, talepleri halinde, eğitim kapsamındaki konularda, Üst Yönetim Bilgilendirme Semineri ve kurum içi eğitimlerde (katılımcı sınırı yok) 2019 yılı süresince %20 indirim uygulanacaktır.
 • Yeni düzenlemelere göre hazırlanmış, stratejik planlama takvimi ile stratejik plan hazırlık aşamasında kullanılacak tüm şablon ve formları içeren proje planı katılımcılar ile paylaşılacaktır.