Eğitim

İşletmelerde Uluslararası Standartlarda İç Kontrol Sistemi Oluşturma, Kontrol Tasarımı ve Değerlendirme Eğitim Programı

İşletmelerde Uluslararası Standartlarda İç Kontrol Sistemi Oluşturma, Kontrol Tasarımı ve Değerlendirme Eğitim Programı

 

KATILIMCILAR:

Şirketlerinde iç kontrol sistemleri oluşturmak, mevcut olanları analiz edip geliştirmek ve bu sistemleri yürütmek için gerekli bilgi, metodoloji ve çalışma kağıtlarına ihtiyaç duyan profesyoneller

EĞİTİM KAPSAMI:

Bölüm 1:  İç Kontrolün Temelleri

 • İç kontrol kavramı
 • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
 • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
 • İç kontrol bileşenleri
  • Kontrol Ortamı
  • Risk Değerlendirme
  • Kontrol Faaliyetleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
 • İç Kontrol ve diğer yönetim araçları arasındaki ilişki (Yalın, Çevik, ISO, Kalite, Süreç Yönetimi vb.)

Bölüm 2:  İç Kontrol Sistemi Oluşturma ve Uygulama Model Önerisi

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur?
 • Nereden başlanır?
 • Nasıl organize edilir?
 • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
  • Faaliyete ilişkin aktivasyon adımlarının belirlenmesi
  • Sürecin modellenmesi
  • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
  • Risklerin ölçülmesi
  • Kontrollerin tanımlanması
  • Kalıntı riskin tespiti
  • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
  • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması
  • Risk izleme raporunun hazırlanması
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

 

Bölüm 3:  İç Kontrollerin Tasarımı, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risk değerlendirmesi ve şirkete doğrudan ve öncelikle katkı sağlanabilecek alanların belirlenmesi;

 • Şirket stratejik planı ve/veya amaç ve hedefleri,
 • Şirketi tehdit eden iç ve dış riskler ve bu risklere açıklık,
 • Şirket içi kronik sorun ve darboğazlar
 • Verimsizlikler,
 • Suistimale açık alanlar,
 • Yönetim Kurulu beklentileri ve İcrai Yönetimin yardım talep ettiği konular,
 • Kontrollerin İzlenmesi ve değerlendirilmesinde saha çalışmaları ve kontrol testleri
 • Bulgular, bulguların tespiti ve bulgu yönetimi
 • Öneri geliştirme ve değer katıcı danışmanlık/rehberlik

 

Eğitime Katılan Şirketlerin Yönetim Kurullarına Gerçekleştirilecek Sunum (Talep Halinde)

Eğitime katılan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından talep edilmesi halinde aşağıdaki kapsamdaki sunum eğitmenlerimiz tarafından şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine yönelik olarak karşılıklı mutabakat sağlanan bir tarihte ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu sunumunun amacı; içinde bulunulan değişim ve belirsizlik dönemlerinde etkili şirket yönetimini sağlamaya yönelik olarak ne yapılabileceği ile ilgili bilgi vermektir. Bu amaçla kullanılabilecek etkili araçlar olan iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulabileceğine veya iyileştirilebileceğine dair tamamen pratik, yönetim kurulunun ilgisini çekecek bir perspektiften ve gerçek hayat örnekleri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

 

Sunum ile İlgili Bilgiler

Süre: 2.5 saat

Yeni Dönemde Karlı Şirket Yönetimi İçin Gerekli Kurumsal Sistemlerin Oluşturulması:

İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç kontrol

 • İş hayatında yeni dönem: VUCA, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Devrimi
 • Bu dönemde şirketleri neler bekliyor? Fırsat ve riskler neler?
 • Şirketler değişim ve kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığı nasıl yakalayabilir?
 • Yeni dönemde etkili şirket yönetimi nasıl olmalı?
 • Etkili yönetim için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminden nasıl faydalanabiliriz?
 • Bu sistemleri nasıl oluşturacağız? Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rol ve desteği nasıl olmalı?