ICI Turkey

CICS unvanı, iç kontrol ve ilgili alanlarda istenen mesleki deneyime sahip meslek mensuplarının temel fasilitasyon eğitimi sonrası ICI tarafından düzenlenen sertifikasyon sınavında başarılı olmaları koşuluyla kazanılır. CICS sertifikasyonuna başvuru yapabilmek için asgari tecrübe süresi eğitim derecesi ile belirlenir. Lisans deresine sahip olanlar en az 3 yıl, yüksek lisans derecesine sahip olanlar en az 2 yıl, doktora derecesine sahip olanlar en az 1 yıl mesleki deneyim beyan etmek koşulu ile CICS sertifikasyon sürecine başvuru yapabilirler. Gerekli deneyim süresine sahip olmayan adaylar diğer koşulları yerine getirmek kaydıyla sertifikasyon sürecine dahil olarak CICS sertifikasına sahip olabilirler. Bu sertifika sahiplerinin sertifikaları deneyim süreleri tamamlanıncaya kadar koşullu olarak onaylanır. Söz konusu süreç kişinin CICS unvanını kullanmasına engel değildir.




FORMLAR

Başvuru Formu
Eğitim Bilgileri Formu
Başvuru Doğruluk Beyanı
Deneyim Doğrulama Formu
Etik Kuralları Kabul Beyanı
İş Tecrübesi Değerlendirme Formu
İş Deneyim Yetkinlik Beyanı

Ücret : 14.040,00TL


başvur
© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim