ICI Turkey

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP sertifikasyonuna aday olacak meslek mensuplarında aranacak deneyimin koşulları ICI tarafından belirlenmiştir, adayların başvuru aşamasında bu koşulları sağladıklarını gösteren deneyim doğrulama beyanı sunmaları zorunludur. CICP sertifikası için gerekli deneyim süreleri; lisans mezunları için 8, yüksek lisans mezunları için 7, doktora mezunları için 6 yıldır. 
FORMLAR

Başvuru Formu
Eğitim Bilgileri Formu
Başvuru Doğruluk Beyanı
Deneyim Doğrulama Formu
Etik Kuralları Kabul Beyanı
İş Tecrübesi Değerlendirme Formu
İş Deneyim Yetkinlik Beyanı

Ücret : 21.240,00TL


başvur
© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim