Teslimat ve İade

ICI Türkiye Temsilciliği (SATICI) Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerini, satın alan ve ödeme yapan tüm alıcılar(ALICI), aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır: 

·         ALICI, www.iciturkey.org internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

·         SATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa katılım belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

·         Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

·         Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ürün teslimine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

·         SATICI tarafından satılan ürünler eğitim hizmeti paketleri olduğundan, hizmetin ifası sonrasında ALICI tarafından herhangi bir iade gerçekleştirilemez.

·         SATICI site üzerinde bulunan eğitim hizmetleri için, asgari kontenjan sınırı belirleyebilir ve belirlenen kontenjan sınırına ulaşılamaması halinde hizmeti iptal edebilir. Bu durumda ALICI’ya e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır ve ALICI tarafından ödenen ücret e-posta bidirimini takiben 3 iş günü içerisinde ALICI’ya iade edilir.

·         SATICI eğitimin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek mücbir sebep nedeniyle eğitim yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir ve bu değişikliği, ALICI’ya e-posta ile bildirir. Eğitim tarihinde yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından uygun bulunmaması halinde, ALICI tarafından yapılacak talep üzerine ALICI tarafından ödenen ücret SATICI’ya talebin iletilmesini takiben 3 iş günü içerisinde ALICI’ya iade edilir. Eğitim yeri değişikliği durumunda ALICI tarafından ücretin iadesi talep edilemez.

·         Sertifikasyon ürünlerine ilişkin olarak (CICS, CICP vb), ALICI, sitede yer alan sertifikasyon koşullarını kabul eder. Sertifikasyon Sınavında başarısız olunması durumunda SATICI’nın herhangi bir iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI bu konuda eğitim ve sertifikasyon ücretinin iadesi konusunda talepte bulunamaz.

·         ALICI tarafından satın alınmış ve ödemesi yapılmış sınıf içi eğitimlere, ALICI’ nın katılımını engelleyebilecek mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde; ALICI tarafından eğitim tarihinden en az 5 iş günü önce e-posta yolu bilgilendirme yapılması zorunludur. Bu koşulda, ALICI’nın talebini takiben 3 iş günü içinde SATICI tarafından ücret iadesi gerçekleştirilir. Eğitim tarihine 5 iş gününde az bir süre kalmış olması durumda, ALICI tarafından herhangi bir sebeple ücret iadesi talep edilemez, SATICININ bu durumda iade yükümlüğü bulunmaz.

·         ALICI tarafından mücbir bir sebep nedeniyle, eğitime katılamayacağının eğitim öncesinde e-posta yolu ile bildirilmesi ancak, eğitim tarihine 5 iş gününden az bir süre kalmış olması durumunda, ALICI bir sonraki aynı konudaki eğitime katılmayı talep edebilir. Bu halde ALICI, (varsa) bir sonraki eğitim fiyatı ile, katılamadığı eğitim fiyatı arasındaki farkı SATICI’ ya ödemeyi kabul eder.

·         Hiçbir eğitim programı için, hiçbir sebeple, katılım sonrasında iade talep edilemez. Sertifikasyon Başvuru ücretleri hiçbir koşulda geri iade edilemez. Bu konuda iade talep edilemez.