CICS Sertifikasyon Sınavına Başvuru

Tüm başvuru formları ve gerekli ücretler sınav tarihinden önce Sertifikasyon Kuruluna sunulmalıdır. Aday, Etik Koduna destek sağlamayı ve uymayı kabul ettiğini gösteren başvuru formunu imzalamak zorundadır. Başvuruların eksik veya hatalı olması ya da başvuru ücretlerinin ödenmemiş olması durumunda, başvurular işleme konmayacaktır. Gerekli başvuru evraklarının zamanında ve sırasıyla teslimini sağlamak yalnızca adayın sorumluluğundadır.

Bir başvuruyu gönderirken, işleme alınması için lütfen iki hafta bekleyiniz. Bu süre zarfında başvurunun durumunu kontrol etmek için idari büroyla iletişime geçmenize gerek yoktur. Aslında, sınav ve sertifikasyon süreçlerinin bütünlüğünü korumak için, sertifikasyon politikaları ve prosedürleriyle ilgili tüm yazışmalar e-posta, faks veya posta hizmetleri kullanılmak suretiyle yazılı olmalıdır. Yönetim organıyla yapılan telefon görüşmeleriyle edinilen bilgiler gayrı resmi olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Hatalarının Düzeltilmesi

Başvuruların, belgelendirmenin veya ödemenin tamlığı ve doğruluğu başvuru sahibinin sorumluluğudur. Eksik veya hatalı evraklar düzeltme ve yeniden teslim için başvuru sahibine iade edilir. Başvuru sahibine iadeyi gerektiren yaygın hatalar aşağıdaki gibidir:

  • İstenen bilgilerin eksik olması

  • Yanlış formun kullanılması

  • Ödemenin eksik veya geçersiz olması

  • Başvurunun gerekli bölümlerinin okunamaması

  • İmzanın olmaması

  • Başvurunun seçilen sınav için işleme alınamayacak kadar geç teslim alınmış olması

Düzeltildikten sonra materyaller yeniden gönderilebilecektir. Bu düzeltme döngüsü, herhangi bir sınav takviminden önce bütün işlemlerin tamamlanmış olma şartını ortadan kaldırmaz.

 

Başvuru Değişikliklerinin Yapılması

Adayların adaylık başvurularında değişiklikleri bildirmeleri ve program kayıtlarını güncel tutmaları kritik önem taşımaktadır. Sertifikasyon adaylığı süresince ikametlerini veya iş durumlarını değiştiren, evlilik veya boşanma nedenleriyle soyadı değişen adaylar, Kayıt Değişikliği Formu ile sertifikasyon yöneticisini bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme adayın sorumluluğundadır.

 

Yeniden Başvurunun İbraz Edilmesi

Sınava giren ancak başarısız olan adaylar, en fazla iki kez daha sınavı tekrarlayabilirler. Her yeni sınav talebi için yazılı Yeniden Sınava Giriş Başvurusunun teslim edilmesi zorunludur. İlk başvurudaki gibi, yeniden takvimlendirilmek üzere başvuru ve ilgili ücretler Sertifikasyon Kuruluna seçilen sınav tarihinden önce teslim edilmelidir.

 

Başvuru Süreci Dokümanı

Başvuru süreci hakkındaki bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.