CICS, Sertifikalı İç Kontrol Uzmanı Sertifikasyon Programıdır.
CICS sertifikasyonu dünya çapında ilk ve en eski bireysel iç kontrol mesleki sertifikasyonudur. İç Kontrol Enstitüsü’nün Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında mesleki yetkinliği belirlemek ve tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. Mesleğe dair beceri alanları CBOK ile tanımlanmaktadır. CICS sertifikası ile kazanılan İç Kontrol Uzmanı Unvanı, kişinin iç kontrol mesleğinde gerekli bilgi ve tecrübe konusunda gelişimini sağladığı sürece devam etmektedir.

CICS sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Eğitim Ve/Veya Tecrübe

 • İç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda beş yıl iş tecrübesi.
 • Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda sahip olunan lisans derecesi 2 yıl, yüksek lisans derecesi 3 yıl, doktora derecesi 4 yıllık deneyim yerine kabul edilmektedir. İlgili alanlarda eğitim durumunun belgelendirilmesi halinde iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda, lisans mezunları için 3, yüksek lisans mezunları için 2, doktora mezunları için 1 yıllık iş tecrübesi yeterli kabul edilmektedir.

 

Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik

 • Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen sekiz iç kontrol yetkinliğinin beşine ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir.

 

Referans Mektubu

 • Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yönetisici ya/da bir Iç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunmak zorundadır.

 

Sertifikasyon sınavını başarı ile geçmek

 • Eğitim/tecrübe şartını yerine getirememiş olan adaylar da CICS Sertfikasyon Sınavına başvururu yapabileceklerdir. Söz konusu adaylara CICS Sertifika Sınavını başarılı ile geçmek kaydı ile şartlı sertifika verilecek, eğitim/tecrübe koşulu tamamlandıktan sonra adaylar başvuru yaparak CICS Sertifikası alabileceklerdir.

İlk Başvuruyu Gerçekleştirme

CICS sertifikasyonuna aday olarak giriş için, tamamlanmış bir Sertifikasyon Adaylığı Başvurusu sunulmalıdır. Sertifikasyon Kurulu, başvurunuzu, aşağıdaki koşullara sahip olduğunuzda göndermenizi tavsiye etmektedir.

 • Adaylık için bütün önkoşulları sağlıyorsanız,

 • Etik Kodunu kabul ediyorsanız,

 • CBOK’u gözden geçirmiş ve Beceri Kategorilerinin tamamında ilave çalışma gerektiren alanları belirlediyseniz,

 • Alanda mevcut tecrübeniz varsa,

 • Tüm CBOK’un temellerini öğrenmiş olmak için yeterli birikim ve tecrübeniz varsa,

 • Sertifikasyon sınavına girmek için hazırlanmış ve sınava girmek için hazır iseniz.

 • Sertifikasyon sınavına aşağıdaki kişilerin başvuru yapması önerilmez:

 • Yukarıda belirtilen bütün şartlar karşılanmayanlar,

 • İç kontrol alanında hiç çalışmamış olanlar,

 • Sertifikasyonla ilgili konularda yalnızca sınırlı görevleri olanlar,

 • Bu sertifikasyon programının kendi ilgi alanlarına girip girmediğini belirlemek için ilgilenenler.

Sınırlı tecrübesine veya çok az sayıda veya belirli çalışma materyallerine dayanarak sertifikasyon için aday olanlar genellikle başarılı bir şekilde sertifikasyonu alamazlar. Hatta çoğu sınava girmeksizin bırakır. Başvuru için aday tarafından ödenen ücretler iade edilememektedir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve geçmiş tecrübelerinizin sizi sınav sürecine hazırladığından emin olmaksızın başvuru yapmayınız.