1.Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli (CICP)

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP profesyoneli unvanı almak için, kişilerin mesleki tecrübelerini gösteren bir referans mektubu sunmaları zorunludur.

CICP Sertifikası sahibi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Eğitim ve/veya tecrübe

 • İç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda 12 yıl iş tecrübesi
 • Muhasebe, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlarda sahip olunan lisans derecesi 4 yıl, yüksek lisans derecesi 5 yıl, doktora derecesi 8 yıllık deneyim yerine kabul edilmektedir. İlgili alanlarda eğitim durumunun belgelendirilmesi halinde iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda, lisans mezunları için 8, yüksek lisans mezunları için 7, doktora mezunları için 4 yıllık iş tecrübesi yeterli kabul edilmek tedir
 Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanına (CBOK) İlişkin Yetkinlik
 • Başvuru sahibi CBOK ta belirlenen 8 yetkinliğin 6’sına ilişkin tecrübe sahibi olduğunu belgelemelidir. Söz konusu yetkinliklerden 1 tanesinin (iç kontrol tasarımı), iş deneyimi şartının için kabul edilmesi için zorunlu olarak belgelendirilmesi gerekmektedir
 • Daha önce alınmış olan CICS Sertifikası 4 yıllık iş deneyimi yerine kabul edilmekte olup, CICS ile birlikte iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirme konusunda 8 yıl iş tecrübesi yeterli kabul edilmektedir

Referans Mektubu

Başvuru sahibinin, iç kontrol tasarımı ve/veya değerlendirmeye ilişkin iş tecrübesini tasdik edebilecek bir yönetisici ya/da bir Iç Kontrol Uzmanı (CICS) /İç Kontrol Profesyoneli (CICP) tarafından onaylanan referans mektubu sunması gerekmektedir.

2.İş Deneyimin Belgelendirilmesinde Aranacak Koşullar

CICSP adaylarının iş deneyim belgeleri, CBOK ile belirlenen aşağıdaki yetkinlik alanları çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı (Internal Control Concepts)
 • Kontrol Ortamı (Internal Control Environment)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)
 • Uygulama Kontrollerinin Değelendirilmesi (Assessing Application Controls)
 • İş Süreçleri Kontrollerinin Değlendirilmesi (Business System Control Assessment)
 • Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 • İç Kontrol Sisteminin Değerendirilmesi ve Raporlanması (Internal Control Measurements and Reporting)
 • Yönetişim Uygulamaları (Governance Practice)