CICS Sertifikalı İç Kontrol Uzmanı

CICS sertifikasyonu dünya çapında ilk ve en eski bireysel iç kontrol mesleki sertifikasyonudur. İç Kontrol Enstitüsü’nün Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında mesleki yetkinliği belirlemek ve tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. Mesleğe dair beceri alanları CBOK ile tanımlanmaktadır. CICS sertifikası ile kazanılan İç Kontrol Uzmanı Unvanı, kişinin iç kontrol mesleğinde gerekli bilgi ve tecrübe konusunda gelişimini sağladığı sürece devam etmektedir.

CICP Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli

CICP sertifikasyonu, meslekte önemli miktarda uygulama tecrübesi elde etmiş iç kontrol uygulayıcılarını belirlemek amacıyla ICI Sertifikasyon Danışma Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştır. CICP sertifikasyonuna sahip profesyoneller, iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar. CICP profesyoneli unvanı almak için, kişilerin mesleki tecrübelerini gösteren bir referans mektubu sunmaları zorunludur.