Sertifikasyon

ICI tarafından yönetilmekte olan İç Kontrol Sertifikasyonu iç kontrol profesyonelleri için dünya çapında bir standart olarak onaylanmıştır. Sertifikasyon mesleki bilgi ve becerinin belgelendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Sertifikasyon kişiyi bir alanında lider olarak tanımlamakta ve adaya mesleki çevresinde ve yöneticileri arasında saygınlık kazandırmaktadır. CICS ve CICP programları, mesleki yetkinliği belgelendirmekte ve sürekli mesleki gelişime (CPE) yönelik standartları oluşturmaktadır.

CICS ve CICP programlarına ilişkin olarak adayların sahip olması gereken asgari bilgi çerçevesi CBOK ile belirlenmektedir. CBOK iç kontrol disiplini açısıdan meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi konusunda bir bilgi bankası niteliği taşımakta, İç Kontrol Uzmanlarının yetiştirilmesi ve sürekli mesleki gelişimin sağlanması için temel ilkeleri içermektedir.

ICI sertifikasyon programları;

  1. Beceri üstünlüklerini değerlendirmek amacıyla iç kontrol görevleri ile ilişkili bilgi ve yetkinliklerin tanımlanmasına,

  2. Kişinin mesleki olarak ilerlemeye yönelik istekliliğinin ortaya konmasına,

  3. Mesleki yetkinlik için kabul edilebilir bir standardın elde edilmesine,

  4. Organizasyonlara nitelikli kişilerin seçimi ve geliştirilmesinde destek sağlanmasına,

  5. İç kontrol sorumlulukları olan personelin mesleki yetkinliğini sürdürmesi için motive edilmesine,

  6. Kişilere, kurumlarının iç kontrol sistemini geliştirmeleri ve ilerletmelerinde destek sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

CICS İlk Başvuru Ücreti : 300 USD
CICS ilk başvuru ücreti, sınav ve sınav da yeterli başarının sağlanması halinde sertifikanın kazanılmasını kapsamaktadır. Sertifika için ayrıca ücret talep edilmemektedir.

CICS Sınav Yineleme Ücreti : 75 USD
CICS sınavının ilk sefer de kazanılamaması halinde tekrar edilecek her başvuru için geçerlidir.

CICP Başvuru Ücreti : 470 USD
CICP tecrübeye dayanan bir sertifika olup, sınava tabi değildir. Enstitü tarafından belirlenen gerekli mesleki yeterlilik kriterlerinin sağlanması ve belgelendirilmesi halinde Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli unvanı kazanılabilmektedir.

Çoğu meslekte beceri yetkinliklerinizi korumak için yılda asgari 40 saatlik sürekli mesleki eğitimin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Bu eğitimi almak için mesleki seminer ve konferanslara katılım, işbaşı eğitimi, mesleki toplantılara katılım, e-öğrenme kurslarına katılım ve mesleki birlik toplantılarına katılım gibi birçok yol bulunmaktadır.

Kişisel yetkinliklerinizi geliştirmek için yıllık plan oluşturmanızda fayda bulunmaktadır. Her yıl 40 saatlik sürekli mesleki eğitim almak CICS unvanınızı yeniden almanızı sağlar, ancak yetkinliklerinizi kesin olarak geliştirmez. Örneğin, 3 günlük bir seminere katıldığınızda 24 saatlik CPE kredisi alabilirsiniz, ancak seminer konusunda halihazırda yetkin iseniz, kişisel kabiliyetlerinize katkıda bulunmaz.

CICS’e yönelik Global İç Kontrol Mesleki Bilgi Tabanı (CBOK) kişisel yetkinliklerinizin geliştirilmesinde temel rehber olmalıdır.