ICI Hakkında

İç Kontrol Enstitüsü (ICI)  iç kontrol mesleğinin amacına ve bu mesleği geliştirmeye yönelik dünya çapındaki ilk organizasyondur. ICI’nin kurulma süreci yıllar önce, ABD’deki Sarbanes-Oxley Yasası’nın çıkarılmasına neden olan Enron, WorldCom, Global Crossing gibi kurumlardaki iç kontrol ihlallerinin ortaya çıkmasından önce başlatılmıştır. Mesleki sertifika programlarına hazırlık süreci kişilere kurumlarda bu tür ihlalleri ortaya çıkarma ve bunlardan sakınmaya yönelik bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır.

Enstitünün tek amacı uluslararası ölçekte iç kontrolü ve kurumsal yönetişimi geliştirmektir. ICI  kurumlara iç kontrol yöntemleri, iç kontrol rehberleri/kılavuzları, süreçleri ve birinci sınıf iç kontrol araçlarını sağlamaktadır. ICI’nin özgün ürünleri aşağıdakileri içermektedir:

  • Yönetim Kurulu, denetçiler ve üst yönetimin performasını ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nicel değerlendirme aracı
  • Bir kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nitel değerlendirme aracı (nevi şahsına münhasır)
  • Risk odaklı iç kontrol uygulaması
  • İç kontrol ve kurumsal yönetişim için “en iyi kontrol uygulamalarını” paylaşmayı hedefleyen üyelik programı
  • İç kontrol alanında uluslararası geçerliliği olan mesleki Sertifika programları
  • İç Kontrol En İyi Uygulamalar/Süreçler Kütüphanesi

İç Kontrol Enstitüsü küresel merkezi ABD’de Orlando/Florida’da bulunan uluslararası mesleki bir kuruluştur. ICI, iç kontrol mesleğinin asıl ve ilk küresel sesi, baş savunucusu ve İç Kontrol Uzmanının temel eğiticisidir. Üyeler iç kontrol sorumluluğunun bir kısmını paylaşmakla birlikte, genel olarak yönetim kurulu üyeleri, operasyon yönetimi, risk yönetimi, yönetişim, bilgi teknolojileri, denetim, güvenlik ve birçok diğer birimi de kapsayacak şekilde bir kurumun bütün alanlarından gelmektedir. İç Kontrol Enstitüsü ABD’nin Florida Eyaleti yasalarına göre kurulmuş ve teşkilatlandırılmış olup, faaliyetlerini bu yasalara göre yürütmektedir. Enstitü tarafından sunulan birçok programı izleyen ve çoğunlukla da hazırlayan, konu ile ilgili aktif uzmanlardan oluşan deneyimli bir Danışma Kurulu Enstitüye rehberlik etmektedir.