Hakkımızda

İç Kontrol Enstitüsü (ICI)  iç kontrol mesleğinin amacına ve bu mesleği geliştirmeye yönelik dünya çapındaki ilk organizasyondur. ICI’nin kurulma süreci yıllar önce, ABD’deki Sarbanes-Oxley Yasası’nın çıkarılmasına neden olan Enron, WorldCom, Global Crossing gibi kurumlardaki iç kontrol ihlallerinin ortaya çıkmasından önce başlatılmıştır. Mesleki sertifika programlarına hazırlık süreci kişilere kurumlarda bu tür ihlalleri ortaya çıkarma ve bunlardan sakınmaya yönelik bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır.

Enstitünün tek amacı uluslararası ölçekte iç kontrolü ve kurumsal yönetişimi geliştirmektir. ICI  kurumlara iç kontrol yöntemleri, iç kontrol rehberleri/kılavuzları, süreçleri ve birinci sınıf iç kontrol araçlarını sağlamaktadır. ICI’nin özgün ürünleri aşağıdakileri içermektedir:

  • Yönetim Kurulu, denetçiler ve üst yönetimin performasını ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nicel değerlendirme aracı
  • Bir kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini ortaya koymak üzere puanlamaya olanak sağlayan nitel değerlendirme aracı (nevi şahsına münhasır)
  • Risk odaklı iç kontrol uygulaması
  • İç kontrol ve kurumsal yönetişim için “en iyi kontrol uygulamalarını” paylaşmayı hedefleyen üyelik programı
  • İç kontrol alanında uluslararası geçerliliği olan mesleki Sertifika programları
  • İç Kontrol En İyi Uygulamalar/Süreçler Kütüphanesi

İç Kontrol Enstitüsü küresel merkezi ABD’de Orlando/Florida’da bulunan uluslararası mesleki bir kuruluştur. ICI, iç kontrol mesleğinin asıl ve ilk küresel sesi, baş savunucusu ve İç Kontrol Uzmanının temel eğiticisidir. Üyeler iç kontrol sorumluluğunun bir kısmını paylaşmakla birlikte, genel olarak yönetim kurulu üyeleri, operasyon yönetimi, risk yönetimi, yönetişim, bilgi teknolojileri, denetim, güvenlik ve birçok diğer birimi de kapsayacak şekilde bir kurumun bütün alanlarından gelmektedir. İç Kontrol Enstitüsü ABD’nin Florida Eyaleti yasalarına göre kurulmuş ve teşkilatlandırılmış olup, faaliyetlerini bu yasalara göre yürütmektedir. Enstitü tarafından sunulan birçok programı izleyen ve çoğunlukla da hazırlayan, konu ile ilgili aktif uzmanlardan oluşan deneyimli bir Danışma Kurulu Enstitüye rehberlik etmektedir.

ICI Türkiye, Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü’ nün (Internal Control Institute)  yetkili Türkiye temsilcisidir. İç kontrol alanında uzun yıllardır çalışan profesyoneller tarafından oluşturulmuş olan ICI Türkiye, iç kontrol mesleğinin ülkemizde önem kazanması, iç kontrol sistemlerinin en doğru model ve yöntemler ile oluşturulması  ve iç kontrolün kurumlarımızda yaygınlaştırılması amacı ile faaliyet göstermektedir.

ICI Türkiye, ICI tarafından sunulan tüm sertifikasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Türkiye’ de vermeye yetkili olup, Enstitünün iç kontrol alanındaki geniş ve derin bilgi tabanını iç kontrol profesyonelleri ile Türk şirketleri, sivil toplum örgütleri ve kamu idarelerine sunmaktadır.

Merkezi ABD Orlando/Florida’ da olan ve iç kontrol mesleğinin dünya genelindeki otoritesi ve bilgi merkezi konumundaki ICI, 2016 yılının Ekim ayından bu yana IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş. lisansörlüğünde Türkiye’ de temsil edilmektedir. ICI tarafından üretilmiş olan tüm mesleki bilgi ve dokümanlar, Türkçe olarak Türkiye’deki profesyoneller ve şirketlerin kullanımına sunulmuştur.

ICI Türkiye olarak, ICI’ ın tüm dünyada geçerli olan Mesleki Bilgi Tabanı (Common Body Of Knowledge) çerçevesinde ortaya koyduğu ilke,  prensip, yöntem ve araçları eğitimler, konferanslar, seminerler, yayınlar,  sertifika süreçleri, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ile yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.

Bu bağlamda, tüm özel sektör ve kamu idarelerinde iç kontrolün doğru yorumlanması, doğru uygulanması ve yönetim sistemleri içinde sağlıklı bir şekilde yer alması amacı ile ICI’ ın desteği doğrultusunda  faaliyetlerimize büyük bir istek ve motivasyon ile devam ediyoruz.

İç kontrol kavramı, köken olarak 1900’ lü yılların başlarına kadar giden bir kavramdır. Mali kontroller ile başlayan bu yolculuk, 1992 senesinde COSO tarafından ortaya koyulan COSO İç Kontrol Entegre Çerçevesi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Bu doküman 2013 yılında çağdaş iş uygulamaları ve gelişmeler göz önünde bulundurularak revize edilmiştir.

1992’ den bu yana COSO Entegre Çerçevesinde yer alan iç kontrol ile ilgili tanım, iç kontrol mesleğini icra edenler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin güvence sağlayanlar açısından kabul edilmiş ve benimsenmiştir:

İç kontrol, bir işletmenin yönetimi ve diğer çalışanlarından etkilenen ve aşağıda yer alan amaçlara ulaşmada makul güvence sağlayan bir süreçtir:

  • Operasyonların etkinliği ve verimliliği,
  • Mali raporlamaların güvenilirliği,
  • Mevcut kanun ve düzenlemelere uyum sağlanması

Öte yandan bu tanım, farklı şekilde ifade edilir ise, ülkemiz şirket ve kamu idarelerinin çok önemli bir ihtiyacına yönelik çok önemli bir kurumsal sistem  olduğu daha açık görülecektir:

Internal Control Institute’ a göre iç kontrol; kurumların stratejik ve operasyonel seviyelerdeki hedeflerine ulaşmaları ve nihayetinde misyonlarını gerçekleştirmeleri amacı ile tasarlanan, her seviyede uygulanan, faaliyet ve stratejilerde görev, rol ve sorumlukları netleştirmeye katkı sağlayan, kurumların hedeflerine yönelik riskleri azaltmaya imkan veren, sistem, süreç ve araçlar bütünüdür.