Üniversitelere Özel İç Kontrol ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Son altı yılda, içlerinde kıymetli Üniversitelerimizin de olduğu, 50’den fazla kamu idaresine iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, hem kamu idareleri genelinde hem de üniversiteler özelinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarının, ne kadar zor ve zahmetli olduğunu biliyoruz. Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi araçları ile kurumlarımızın ve yöneticilerimizin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Üniversitenize, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından geliştirilmiş ve hali hazırda birçok kurumda başarı ile uygulanmakta olan metodolojiyi önermekte ve uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Sunmuş olduğumuz hizmet paketi, çözüm ortaklarımız tarafından geliştirilmiş olan İç Kontrol ve Risk Yönetimi yazılım çözümü (KIOS GRC) ile desteklenmiş bir proje metodolojisi ile birlikte bunu başarı ile tamamlamanıza destek verecek eğitim ve rehberlik hizmetin içermektedir.

10 farklı üniversitede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, üniversiteler özelinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ile birlikte sunmuş olacağımız hizmet paketimizin amacı; iç kontrolün belirli bir metodoloji ile oluşturulmasını, yönetimini ve raporlanmasını sağlamak, iç kontrolün prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

Yani temel amaç, iç kontrol sisteminin, Üniversitenizde başta Rektör olmak üzere, tüm akademik ve idari birim yöneticileri ile personeline fayda sağlayacak bir yönetsel araca dönüşmesinin sağlanmasıdır.

İç kontrol ve risk yönetimi alanında bilgi ve tecrübelerimize güvenen Üniversitelerimizle, altı yıla yakın süredir oluşturduğumuz birlikte çalışma kültürü neticesinde, Üniversiteler özelinde oldukça önemli seviyede bir uygulama deneyimine sahibiz.

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizi, hazırlamış olduğumuz Yükseköğretim Kurumları İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile çalışmalarınızı kolaylaştıracak ve iç kontrol ve risk yönetimi kurumsal yapınızın iyi uygulamalar temelli bir modelle desteklenerek oluşturulmasını sağlayacak bir veri tabanına dönüştürdük.

Metodolojimiz ve Enstitümüz İyi Uygulama Kütüphanesi hakkında bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Rehberde yer alan sistematiği birlikte uyguladığımızda, Üniversitenizde etkin ve sürdürülebilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi için kurumsal alt yapıyı oluşturmuş olacağız.

Üniversitelerde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi Oluşturması Metodoloji Rehberi için buraya tıklayınız.