Özel Sektör Danışmanlığı

Kuruluşumuzdan bu yana, pek çok özel sektör şirketine, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, özel sektör şirketlerinde iç kontrol sistemi oluşturma ve izleme çalışmalarının, ne kadar zor ve zahmetli olduğunu biliyoruz. Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi araçları ile şirketlerimizin ve yöneticilerimizin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Şirketinize Internal Control Institute ve Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından, Türk şirketlerine özel olarak ortaklaşa olarak geliştirilmiş ve hali hazırda birçok kurumda başarı ile uygulanmakta olan metodolojiyi önermekte ve uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Şirketler ve sektörler özelinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ile birlikte sunmuş olacağımız hizmet paketimizin amacı; iç kontrolün belirli bir metodoloji ile oluşturulmasını, yönetimini ve raporlanmasını sağlamak, iç kontrolün prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

İç kontrol ve risk yönetimi alanında bilgi ve tecrübelerimize güvenen şirketlerimizin yönetici ve çalışanları ile kuruluşumuzdan bu yana oluşturduğumuz birlikte çalışma kültürü neticesinde, kurumunuz özelinde oldukça önemli seviyede bir uygulama deneyimine sahibiz.

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizi, hazırlamış olduğumuz İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile çalışmalarınızı kolaylaştıracak, iç kontrol ve risk yönetimi kurumsal yapınızın iyi uygulamalar temelli bir modelle desteklenerek oluşturulmasını sağlayacak bir veri tabanına da dönüştürmüş bulunmaktayız.

Ayrıca, bu metodoloji ve kütüphaneleri, kurumsal çözüm ortaklarımız tarafından sağlanan iç kontrol ve risk yönetimi yazılım çözümleri ile entegre ederek sizlerin kullanımına sunuyoruz.

Yazılım çözümleri ve “İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi” ile desteklenen metodolojimizi birlikte uyguladığımızda, kurumunuzda etkin ve sürdürülebilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi için kurumsal alt yapıyı oluşturmuş olacağız.