Belediyelere Özel İç Kontrol ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Son altı yılda, 50’den fazla kamu idaresine iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, hem kamu idareleri genelinde hem de Belediyeler özelinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarının, ne kadar zor ve zahmetli olduğunu biliyoruz. Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi araçları ile kurumlarımızın ve yöneticilerimizin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Kurumuza, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından geliştirilmiş ve hali hazırda birçok kurumda başarı ile uygulanmakta olan metodolojiyi önermekte ve uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Sunmuş olduğumuz hizmet paketi, çözüm ortaklarımız tarafından geliştirilmiş olan İç Kontrol ve Risk Yönetimi yazılım çözümü (KIOS GRC) ile desteklenmiş bir proje metodolojisi ile birlikte bunu başarı ile tamamlamanıza destek verecek eğitim ve rehberlik hizmetin içermektedir.

Belediyeler özelinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ile birlikte sunmuş olacağımız hizmet paketimizin amacı; iç kontrolün belirli bir metodoloji ile oluşturulmasını, yönetimini ve raporlanmasını sağlamak, iç kontrolün prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

İç kontrol ve risk yönetimi alanında bilgi ve tecrübelerimize güvenen Belediyelerimizin yönetici ve çalışanları ile altı yıla yakın süredir oluşturduğumuz birlikte çalışma kültürü neticesinde, kurumunuz özelinde oldukça önemli seviyede bir uygulama deneyimine sahibiz.

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizi, hazırlamış olduğumuz İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile çalışmalarınızı kolaylaştıracak, iç kontrol ve risk yönetimi kurumsal yapınızın iyi uygulamalar temelli bir modelle desteklenerek oluşturulmasını sağlayacak bir veri tabanına da dönüştürmüş bulunmaktayız.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile desteklenen metodolojimizi birlikte uyguladığımızda, kurumunuzda etkin ve sürdürülebilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi için kurumsal alt yapıyı oluşturmuş olacağız.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminin Oluşturulması Metodoloji

Rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.