Danışmanlık

Stratejik Risk Değerlendirme Çalıştayı Yönetimi

STRATEJİK RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI YÖNETİMİ

 

STRATEJİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM VE TEKNİKLERİN AÇIKLANMASI (YARIM GÜN)

 

Risk Yönetimine İlişkin Kavramların Açıklanması

 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Analizi
 • Maruziyet
 • Tehdit

Risk Yönetimine İlişkin Kavramların Açıklanması

 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Analizi
 • Maruziyet
 • Tehdit

Risk Yönetiminin İki Önemli Alanı

 • Hile ve Suistimal Riskleri
 • Teknoloji Riskleri

Risk Değerlendirme Teknikleri

 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Ölçülmesi
 • Risk Haritalarının Hazırlanması
 • Risklerin Önceliklendirilmesi

Risk Değerlendirme Teknikleri

 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Ölçülmesi
 • Risk Haritalarının Hazırlanması
 • Risklerin Önceliklendirilmesi

Risklerin Kontrolü Ve Risk İyileştirme Eylemlerinin Planlanması

 • Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Kalıntı Riskin Ölçülmesi
 • Risk İyileştirme Eylemlerinin Tasarlanması

 

ÇALIŞTAY YÖNETİMİ

 

AÇILIŞ

 • Çalıştay Metodolojisinin Açıklanması
 • Araç Ve Dokümanların Tanıtılması
 • Çalıştay Gruplarının Oluşturulması
 • Soru - Cevap

 

Çalıştay 1. Oturum

Stratejik Hedeflere İlişkin;

 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması

 

 

Çalıştay 2. Oturum

Stratejik Hedeflere İlişkin;

 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması

 

 

Çalıştay 3. Oturum

 

Stratejik Amaçlara İlişkin Kritik;

 • Risklerin tespit edilmesi

 

Çalıştay 4. Oturum

Stratejik Amaçlara İlişkin Kritik Risklere Yönelik

-              Risk Göstergelerinin Oluşturulması        

 

 

Çalıştay 5. Oturum

 

Çalıştay Çıktılarının Katılımcılar İle Birlikte Değerlendirilmesi      

Çalıştay Sonuçlarının Nihai Rapor Haline Getirilmesi, İzlenmesi Ve Takibi Konusunda Yol Haritasının Sunulması  

Sertifika Töreni ve Kapanış