Danışmanlık

Son altı yılda, içlerinde Kamu İktisadi Teşebbüslerin de bulunduğu, 50’den fazla kamu idaresine iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, hem kamu idareleri genelinde hem de KİT ler özelinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarının, ne kadar zor ve zahmetli olduğunu biliyoruz. Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi araçları ile kurumlarımızın ve yöneticilerimizin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Kurumuza, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından geliştirilmiş ve hali hazırda birçok kurumda başarı ile uygulanmakta olan metodolojiyi önermekte ve uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Sunmuş olduğumuz hizmet paketi, çözüm ortaklarımız tarafından geliştirilmiş olan İç Kontrol ve Risk Yönetimi yazılım çözümü (KIOS GRC) ile desteklenmiş bir proje metodolojisi ile birlikte bunu başarı ile tamamlamanıza destek verecek eğitim ve rehberlik hizmetin içermektedir.

KİT ler özelinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ile birlikte sunmuş olacağımız hizmet paketimizin amacı; iç kontrolün belirli bir metodoloji ile oluşturulmasını, yönetimini ve raporlanmasını sağlamak, iç kontrolün prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

İç kontrol ve risk yönetimi alanında bilgi ve tecrübelerimize güvenen Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetici ve çalışanları (ve bu kurumların bağlı oldukları Bakanlıklar) ile altı yıla yakın süredir oluşturduğumuz birlikte çalışma kültürü neticesinde, kurumunuz özelinde oldukça önemli seviyede bir uygulama deneyimine sahibiz.

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizi, hazırlamış olduğumuz İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile çalışmalarınızı kolaylaştıracak, iç kontrol ve risk yönetimi kurumsal yapınızın iyi uygulamalar temelli bir modelle desteklenerek oluşturulmasını sağlayacak bir veri tabanına dönüştürdük.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile desteklenen metodolojimizi birlikte uyguladığımızda, kurumunuzda etkin ve sürdürülebilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi için kurumsal alt yapıyı oluşturmuş olacağız.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminin Oluşturulması Metodoloji Rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Son altı yılda, içlerinde kıymetli Üniversitelerimizin de olduğu, 50’den fazla kamu idaresine iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, hem kamu idareleri genelinde hem de üniversiteler özelinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarının, ne kadar zor ve zahmetli olduğunu biliyoruz. Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi araçları ile kurumlarımızın ve yöneticilerimizin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Üniversitenize, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından geliştirilmiş ve hali hazırda birçok kurumda başarı ile uygulanmakta olan metodolojiyi önermekte ve uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Sunmuş olduğumuz hizmet paketi, çözüm ortaklarımız tarafından geliştirilmiş olan İç Kontrol ve Risk Yönetimi yazılım çözümü (KIOS GRC) ile desteklenmiş bir proje metodolojisi ile birlikte bunu başarı ile tamamlamanıza destek verecek eğitim ve rehberlik hizmetin içermektedir.

10 farklı üniversitede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, üniversiteler özelinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ile birlikte sunmuş olacağımız hizmet paketimizin amacı; iç kontrolün belirli bir metodoloji ile oluşturulmasını, yönetimini ve raporlanmasını sağlamak, iç kontrolün prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

Yani temel amaç, iç kontrol sisteminin, Üniversitenizde başta Rektör olmak üzere, tüm akademik ve idari birim yöneticileri ile personeline fayda sağlayacak bir yönetsel araca dönüşmesinin sağlanmasıdır.

İç kontrol ve risk yönetimi alanında bilgi ve tecrübelerimize güvenen Üniversitelerimizle, altı yıla yakın süredir oluşturduğumuz birlikte çalışma kültürü neticesinde, Üniversiteler özelinde oldukça önemli seviyede bir uygulama deneyimine sahibiz.

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak, yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizi, hazırlamış olduğumuz Yükseköğretim Kurumları İç Kontrol ve Risk Yönetimi İyi Uygulamalar Kütüphanesi ile çalışmalarınızı kolaylaştıracak ve iç kontrol ve risk yönetimi kurumsal yapınızın iyi uygulamalar temelli bir modelle desteklenerek oluşturulmasını sağlayacak bir veri tabanına dönüştürdük.

Metodolojimiz ve Enstitümüz İyi Uygulama Kütüphanesi hakkında bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Rehberde yer alan sistematiği birlikte uyguladığımızda, Üniversitenizde etkin ve sürdürülebilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi için kurumsal alt yapıyı oluşturmuş olacağız.

Üniversitelerde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi Oluşturması Metodoloji Rehberi için buraya tıklayınız.

STRATEJİK RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI YÖNETİMİ

 

STRATEJİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM VE TEKNİKLERİN AÇIKLANMASI (YARIM GÜN)

 

Risk Yönetimine İlişkin Kavramların Açıklanması

 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Analizi
 • Maruziyet
 • Tehdit

Risk Yönetimine İlişkin Kavramların Açıklanması

 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Analizi
 • Maruziyet
 • Tehdit

Risk Yönetiminin İki Önemli Alanı

 • Hile ve Suistimal Riskleri
 • Teknoloji Riskleri

Risk Değerlendirme Teknikleri

 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Ölçülmesi
 • Risk Haritalarının Hazırlanması
 • Risklerin Önceliklendirilmesi

Risk Değerlendirme Teknikleri

 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Ölçülmesi
 • Risk Haritalarının Hazırlanması
 • Risklerin Önceliklendirilmesi

Risklerin Kontrolü Ve Risk İyileştirme Eylemlerinin Planlanması

 • Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Kalıntı Riskin Ölçülmesi
 • Risk İyileştirme Eylemlerinin Tasarlanması

 

ÇALIŞTAY YÖNETİMİ

 

AÇILIŞ

 • Çalıştay Metodolojisinin Açıklanması
 • Araç Ve Dokümanların Tanıtılması
 • Çalıştay Gruplarının Oluşturulması
 • Soru - Cevap

 

Çalıştay 1. Oturum

Stratejik Hedeflere İlişkin;

 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması

 

 

Çalıştay 2. Oturum

Stratejik Hedeflere İlişkin;

 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması

 

 

Çalıştay 3. Oturum

 

Stratejik Amaçlara İlişkin Kritik;

 • Risklerin tespit edilmesi

 

Çalıştay 4. Oturum

Stratejik Amaçlara İlişkin Kritik Risklere Yönelik

-              Risk Göstergelerinin Oluşturulması        

 

 

Çalıştay 5. Oturum

 

Çalıştay Çıktılarının Katılımcılar İle Birlikte Değerlendirilmesi      

Çalıştay Sonuçlarının Nihai Rapor Haline Getirilmesi, İzlenmesi Ve Takibi Konusunda Yol Haritasının Sunulması  

Sertifika Töreni ve Kapanış