Dr. Bertan KAYA

Dr. Bertan KAYA

President at Internal Control Institute Turkey (ICI Turkey)

https://www.linkedin.com/in/bertankaya/

 • Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

 • Başkent Üniversitesinde MBA, Ankara Üniversitesi SBF’ nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tez çalışması konusu “Risk Odaklı İç Denetim ve Uygulamaları” dır.

 • Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman ve proje yöneticisi olarak başlamıştır.

 • İç denetim mesleğine yönelmeden önce 3 yıl kadar bağımsız denetim alanında çalışmıştır. Uluslararası bir denetim firmasında denetçilik yapmıştır.

 • 2003 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında iç denetçi olarak göreve başlamış, 2010 senesine kadar bu görevini sürdürmüştür. TCMB iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında önemli görevler üstlenmiştir.

 • 2010 senesinden bu yana, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Control Solutions International’ ın Türkiye ofisinde, İç Denetim, İç Kontrol & Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Ortak olarak görev yapmaktadır.

 • Mesleki sınavlardan geçerek Sertifikalı İç Denetçi ünvanını kazanmıştır. (CIA)

 • “Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi” ile “Kamu İdareleri ve KİT’lerde İç Kontrol” başlıklı yayınlanmış 2 kitabı vardır.

 • Bahçeşehir Üniversitesi “İç Denetim Uzmanlığı” ve “UFRS-TFRS” sertifika programlarının koordinatörlüğünü yapmakta, sürekli eğitim merkezi bünyesinde ders vermektedir.

 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Performans Geliştirme Merkezi- PERGEM’ in kurucuları arasındadır.

 • Dönem dönem Üniversitelerde çeşitli akademik programlarda dersler vermektedir.

 • İç denetimin yanı sıra yönetim, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim sistemi kurulumu, COSO İç Kontrol Çerçevesi, COSO ERM ve iç denetimde kalite güvence değerlemesi, kurumsal yeniden yapılandırma alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

 • 50’ den fazla şirket ve kamu idaresine iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, kontrol sistemleri oluşturma, operasyonel denetim, BT denetimi ve risk odaklı iç denetim teknikleri gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

 • Türkiye’ nin alanında oldukça fazla beğenilen, yerli yazılım çözümü olan entegre iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim yazılımı KIOS GRC’ yi oluşturan ekipte yer almıştır (www.kiosgrc.com).

 • İç denetim ile ilgili dünyanın önemli danışman ve eğitmenlerinden (IIA) operasyonel denetim, kurumsal risk yönetimi, COSO ve kontrol öz değerlendirme (CSA) eğitimleri almıştır. Dünyanın 7 ülkesinde, özel sektör şirketleri ve kamu idarelerinde  iç denetim ve iç kontrol  uygulamalarını yerinde incelemiş, gözlemlerde bulunmuştur.

 • icdenetim.org gönüllüsü ve kurucusudur.

 • İç denetim ve ilgili diğer alanlarda 200′ ün üzerinde mesleki blog yazısı ve makalesi bulunmaktadır.

 • Kamu idareleri, KİT’ ler, bankacılık, inşaat, turizm, lojistik ve sanayi kuruluşlarında iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri kurulumu ve iç denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.

 • Türk Bankacılık Sektörü, Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi, 2000 ve 2001 Krizlerinin Türk Ekonomisine Etkileri, Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, KOBİ lerde Kurumsal Yönetim, Döviz Kurlarındaki Değişimin İhracata Etkileri, Transfer Fiyatlaması ve Oyun Teorisi başlıkları altına yayınlanmamış ve özellikle ekonomi alanına yönelik akademik çalışmaları mevcuttur.

 • Web teknolojileri, sosyal medya, elektronik ticaret, e-iş modelleri, e-stratejiler, kurumsal değişim, yeniden yapılandırma ve güncel teknolojiler ile ilgilidir.

 • Seth Godin, Malcolm Gladwell, David Meerman Scott, Dan Ariely, Dan Chip, Heath Chip, Richard Wiseman, Lawrence Sawyer, Peter Drucker, Tom Peters, Ahmet Şerif İzgören, Erdal Demirkıran, Arman Kırım, Spencer Pickett, Robert Moeller ve Larry Hubbard gibi yazar, araştırmacı ve meslek adamlarının çalışmalarını yakından takip etmektedir.

 • Milliyet spor yazarıdır.

 • Fitness, basketbol, futbol, kenpo ve doğa sporları ile ilgilenmektedir.

 • Akvaristtir

 • Kitap tutkunudur. Çeşitli konularda 2000 kitaptan oluşan özel bir kütüphanesi vardır. Ayrıca kendi kaleme aldığı 40 kadar şiiri ve  tamamlanmış ancak basıma vermediği 2 romanı mevcuttur.