İlknur TUNÇ

İlknur TUNÇ

Vice President at Internal Control Institute Turkey

https://www.linkedin.com/in/ilknur-tunç/

Mesleki kariyerine 2007 yılında Bankacılık Sektöründe başlamış olup, 2011 yılında kariyer meslek mensubu olarak kamu sektörüne geçiş yapmış, 2011-2017 yılları arasında Mali Hizmetler Uzmanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında kamu görevinden istifa ederek, Control Solutions International bünyesinde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Hizmetlerinden Sorumlu Ortak ve İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 
Hem kamu hem özel sektörde, finans, mali kontrol, kamu ihale mevzuatı, güncel yönetim yaklaşımları ve yönetim araçları konularında 10 yıla yakın mesleki tecrübesi bulunmaktadır. 
İç Kontrol, Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kamu İhale Mevzuatı, Ön Mali Kontrol, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Stratejik Risk Yönetimi, Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları alanlarında birçok projede uygulayıcı, eğitmen, danışman ve koordinatör olarak görev almıştır. 
Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde, Master eğitimi İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programına (MBA) tamamlamıştır. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Sosyal Politika Yüksek Lisans Programında tez aşamasında, devam etmektedir. 
2014 yılında yayınlanmış olan ‘‘Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Stratejik Planlamanın Başarısı Üzerindeki Etkisi’’ konulu mesleki yeterlilik tezi, Mali Hizmetler Uzmanları Bülteninde yayınlamış olan İç Kontrol’ün Yapı Taşı: Kontrol Ortamı Başlık bir adet makalesi, 2016 yılında yayınlanmış, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi adı ile teorik ve uygulama bilgisi içeren, bir adet kitabı bulunmaktadır, 
Ayrıca, Sosyal Politikalar, İnsan Kaynakları, Stratejik Yönetim, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim alanlarında; elektronik paylaşım siteleri üzerinde 40’ı aşkın makale çalışması yer almaktadır. 
İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Uluslararası Sertifikalı İç Kontrol Profesyoneli Sertifikasına - CICP sahiptir.