Sahi Nedir Bu İç Kontrol?

SAHİ NEDİR BU İÇ KONTROL? Sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışma kasamında, meslektaşlarımız ”iç kontrol” kavramını farklı bakış açılarından yeniden tanımladılar. Biz de bu tanımları sizler i..

Organizasyon Şemasının Perde Arkası

Organizasyon Şemasının Perde Arkası Yeterli ayrıntıda hazırlanan bir şemadan nasıl bir örgüt yapısının var olduğu da tahmin edilebilir. Harvard Business Review tarafından 50 yönetim piri arasında gösterilen Henry Mintzberg, bir örgüt..

Risk Yönetimi Önce Zihinlerde Başlamalı

Riski Yönetmi Önce Zihinlerde Başlamalı Değişime yönelik bakış açısı, tüm kurumsal uygulamaların başarısını doğrudan etkileyen bir unsur. Değişimi reddeden bir ortamda kurumsal bir proje yürütmek deveye hendek atlatmaktan farksız. ..

İç Kontrol Perspektifinden Bakmak

İç Kontrol Perspektifinden Bakmak Neredeyse sıfır maliyetli bu kontrol; şirkete, vergi indirimi, sağlıklı cari hesap mutabakatları, müşteri memnuniyeti ve tam tutarlı-tam zamanlı tahsilat faydaları sağladı. (Yazının tamamını okumak iç..

Kurumsal Sorunlar Çözümsüz Değil

Kurumsal Sorunlar Çözümsüz Değil Kurumlarda halinden memnun çalışan ve yönetici bulabilmek gerçekten çok zor. Herkesin ardı ardına sıraladığı onlarca, yüzlerce sorun var. Nasıl düzelir sorusunun cevabı ise oldukça karışık; çalı..

Sadece İki Seçeneğimiz Var

Sadece İki Seçeneğimiz Var Kontrol sistemlerindeki boşluklar; sektör, konu, zaman ve mekan ayırt etmeden her gün yeni skandallara dönüşüyor. Ve yine bir vaka gösteriyor ki sadece iki seçeneğimiz var; ‘’Ya iç kontrol sistemi kurarız ya ..

İç Kontrol Sertifikasyon Programları

İç Kontrol Sertifikasyon Programları/Broşür ICI tarafından yönetilmekte olan İç Kontrol Sertifikasyonu iç kontrol profesyonelleri için dünya çapında bir standart olarak onaylanmıştır. (Broşür için başlığa tıklayınız.)  

İç Kontrol Ne İçin ve Ne Zaman Lazım?

İç Kontrol Ne İçin ve Ne Zaman Lazım? İç kontrolü sadece idari ya da mali bir faaliyet olarak görmek, sistemden sağlanacak faydanın kaçırılmasına neden olmakta, önemsiz gibi görünen kurumsal sorunlar, sistemsel zafiyetlere ve önemli kay..

Strateji Tasarımında Risk Yönetimi

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ Stratejik yönetim sisteminin öncelikli yaklaşımı stratejik karar verme sürecidir. Çoğu zaman bu öncelik kurumlar tarafından yanlış anlaşılmakta ve riskler ihmal edilmektedir. Bu durum ise kuruma değer..

Riski Nasıl Yönetebiliriz?

RİSKİ NASIL YÖNETEBİLİRİZ? Kurumda işleyen bir risk yönetimi sisteminin varlığı, iç kontrolün makul güvence sağlama fonksiyonu açısından son derece önemlidir. Risk iştahı çok yüksek bir yönetici bile, karar verirken ne kadar risk a..

İÇ KONTROL EKİP İŞİ

İÇ KONTROL EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim süreci gerektirir.