İç Kontrol Ne İçin ve Ne Zaman Lazım?

İç Kontrol Ne İçin ve Ne Zaman Lazım? İç kontrolü sadece idari ya da mali bir faaliyet olarak görmek, sistemden sağlanacak faydanın kaçırılmasına neden olmakta, önemsiz gibi görünen kurumsal sorunlar, sistemsel zafiyetlere ve önemli kay..

Strateji Tasarımında Risk Yönetimi

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ Stratejik yönetim sisteminin öncelikli yaklaşımı stratejik karar verme sürecidir. Çoğu zaman bu öncelik kurumlar tarafından yanlış anlaşılmakta ve riskler ihmal edilmektedir. Bu durum ise kuruma değer..

Riski Nasıl Yönetebiliriz?

RİSKİ NASIL YÖNETEBİLİRİZ? Kurumda işleyen bir risk yönetimi sisteminin varlığı, iç kontrolün makul güvence sağlama fonksiyonu açısından son derece önemlidir. Risk iştahı çok yüksek bir yönetici bile, karar verirken ne kadar risk a..

İÇ KONTROL EKİP İŞİ

İÇ KONTROL EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim süreci gerektirir.

Geri Dön