ICI Turkey

Danışmanlık hizmeti ile kurum içinde kontrol öz değerlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kapsam:

Kontrol Öz Değerlendirme Eğitimi: Eğitimde öz değerlendirme çalıştayları düzenleme ve yönetmeye yönelik teorik ve pratik bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Eğitim süresi 2 gün - 10 saattir.

Uygulama Çalışması: İlgili personelinin katılımı ile bir adet kurum sürecinde, pilot bir bir öz değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda süreç, iş akışı, risk ve kontrol çalışmaları tamamlanmış olan bir adet kurum sürecinde, danışmanın fasilitasyonunda bir öz değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilerek aşağıdaki çıktılar sağlamaktadır.

  • Süreç ve iş akışlarının gözden geçirilmesi,
  • Risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve önceliklendirilmesi,
  • Önceki riskler ve kontroller ile karşılaştırılması, yeni risklerin veritabanına eklenmesi,
  • Risk eylem planları oluşturulması
  • Öz değerlendirme raporunun hazırlanması ve üst yönetime sunulması 

© ICITurkey 2021. Tüm hakları saklıdır.