ICI Turkey

Danışmanlık hizmeti ile kurumsal iç iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve verimli bir iletişim ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. 

1. Aşama Eğitim: Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir: 

Kurum içi iletişim nedir?

Kurum Kültürü

İletişim Modelleri ve Yöntemleri

İç iletişim Dinamikleri

İç İletişim Strateji ve Taktikleri

İç iletişim trafik polisliği midir? Etkin ve yaratıcı düşüncenin önemi

Kurum içi iletişim kanallarının oluşturulması

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ve iç iletişim arasındaki ilişki

İş sonuçlarına, iş ve proje süreçlerine ve kurum performansına etkileri

Uygulama ve Taktikler

Yakın gelecekte iç iletişim ve yeni teknolojiler, yeni platform, yeni uygulamalar

İtibar, Kriz İletişim Yönetimi ve İç iletişim arasındaki ilişki

Risk yönetimi ve iletişim kanallarının kullanılması

Eğitimin süresi 8 saattir. 


İkinci Aşama Uygulama: Eğitim sonrası, kurum genelinden seçilecek yönetici ve personelden oluşan bir grup ile kurumun iç ve dış iletişim ortamı, sistemleri, uygulamaları ve sorunları danışman moderatörlüğünde değerlendirilmkektedir. Bu çerçevede çalıştay sonrası bir rapor düzenlenerek, iyileştirme önerileri ile kurum üst yönetimine sunulmaktadır.


© ICITurkey 2021. Tüm hakları saklıdır.