ICI Turkey

Kontrol Ortamının İyileştirilmesi ve Güçlendirilmesi danışmanlık programı ile kurumların kontrol ortamı ve kurumsal kültürünün iç kontrole yönelik boyutları ile analiz edilmesi, mevcut ortam ve kültürün olumlu ve olumsuz yönleri ile ortaya koyulması, iç kontrol etkinliğinin sağlanması ve iç kontrolün içselleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda iki aşamalı bir çalışma yürütülmektedir. Birinci aşamada anket yoluyla kurumsal kontrol ortamı ve kültür analizi gerçekleştirilmektedir. Analiz sonucu rapor olarak sunulmakta, kurum üst yönetimi ayrıca değerlendirme toplantısı ile bilgilendirilmektedir.

İkinci aşamada ise Kontrol Ortamının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar yürütülmektedir:

Etik Düzenlemeler ve Etik Ortamın güçlendirilmesi: Bu kapsamda Kurum Etik Yönergesi ve Etik Yönergesi Bilgilendirme Broşürü hazırlanmakta, bu konuda mevcut düzenlemelerin bulunması halinde, bu dokümanlar iyi uygulamalar çerçevesinde güncellenerek iyileştirilmektedir.

Hassas görevlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar: Bu kapsamda hassas görevler belirlenmekte ve hassas görev prosedürü hazırlanmaktadır.

Yetki ve Görev Devri uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar: Bu kapsamda Yetki ve Görev Devri Yönergesi hazırlanmaktadır.

Görev Tanımlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar: Bu kapsamda, mevcut Birim ve Pozisyon bazlı görev tanımları örneklem yoluyla incelenmekte ve görev tanımlarına ilişkin geri bildirim verilerek, iyileştirilmesine yönelik öneriler paylaşılmaktadır.© ICITurkey 2021. Tüm hakları saklıdır.