ICI Turkey
COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı Eğitim Programı
COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı Eğitim Programı
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kuruşları İçin
Online Eğitim
4 gün | 4.250,00

Program, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kuruluşlarının iç kontrol ile ilgili çalışmalarında rehberlik etmek, kurumların etkin ve sürdürülebilir iç kontrol sistemleri oluşturmalarına yönelik yol haritası çizebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

İç kontrol alanında Türkiye’de 50'den fazla kurum, kuruluş ve şirketle yürüttüğümüz iç kontrol sistemi oluşturma proje danışmanlığı ve eğitim hizmetleri neticesinde edinmiş olduğumuz deneyim ile gerek kamu gerekse özel sektörde iç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve yürütülmesine ilişkin uygulama zorluklarını yakından bilmekteyiz.

Bu bakış açısı ile hazırlamış olduğunuz eğitim programı, iç kontrolün kavramsal içeriğinin ötesinde, alanında deneyim sahibi eğitmenlerimizce iç kontrol sisteminin etkin ve sürdürülebilir bir yönetsel araç olarak tasarlanmasına ilişkin tüm yöntem ve süreçleri kapsayan bilgi aktarımını amaçlamaktadır.

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu metodoloji önerileri, yol haritaları ve uygulamalı çalışmaları içeren program, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kuruşlarında iç kontrol uygulamalarını tasarlamak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle ile görevli iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile iç kontrol sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim katılımcılarının, eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve beceriler ile görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda COSO bazlı iç kontrol sistemleri kurma ve yürütme yetkinliği kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Programı Kapsamı: 

Bölüm 1: İÇ KONTROLÜN TEMELLERİ

İç kontrol kavramı

 • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
 • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
 • İç kontrol bileşenleri
  • Kontrol Ortamı
  • Risk Değerlendirme
  • Kontrol Faaliyetleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
 • Türkiye’den ve Dünyadan iç kontrol iyi uygulama örnekleri 

Bölüm 2: İÇ KONTROL UYGULAMA ÖNERİSİ

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur? 
  • Nereden başlanır?
  • Nasıl organize edilir?
  • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
  • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

Bölüm 3: MODEL OLUŞTURMA

Eğitim katılımcılarının önerileri ile belirlenecek bir kurumsal faaliyet alanı üzerinde sınıf içi uygulama çalışması yapılacaktır. Şeçilen faaliyete ilişkin uygulama çalışmasının kapsamı şu şekildedir:

 • Faaliyete ilişkin aktivasyon adımlarının belirlenmesi
 • Sürecin modellenmesi
 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması
 • Risk izleme raporunun hazırlanması

Uygulama çalışması ile katılımcılar, COSO bazlı iç kontrol sistemi oluşturma metodolojisi üzerinde uygulama kabiliyeti kazanmış olurlar.

İç kontrol otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek olan uygulama çalışmasına ilişkin tüm dokümanlar (Risk ölçekleri, risk tespit anketleri, risk kontrol matrisleri, iş akış şeması, rapor formatları vb.) katılımcılar ile paylaşılarak, elde edilen çıktılar ile katılımcıların kurumlarında uygulamada kullanabilecekleri araçlar da sağlanmış olacaktır.
Eğitmen : Dr. Bertan KAYA; İlknur TUNÇ

başvuru için üye girişi yapmalısınız
giriş yap
© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim