Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Uygulamaları İle İç Kontrol Sistemi İlişkisi

control

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Uygulamaları İle İç Kontrol Sistemi İlişkisi

Türkiye’de son dönemde 5018 sayılı Kanun başta olmak üzere yönetsel etkinliği artırmaya yönelik düzenlemeler, üniversitelerin de kaliteli hizmet üretmelerine, kaynaklarını doğru ve yerinde kullanmalarına imkan sağlayan bir yönetim alt yapısını oluşturmaktadır. Önemli olan reformla değişen yönetim sistematiğinin, üniversiteler tarafından içselleştirilmesidir. (Devamı için başlığa tıklayınız.)

Blog Attachment

Leave us a Comment