Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

üniversity resim 2

ÜNİVERSİTELERDE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YÖNETİM MODELİ NASIL KURULUR

Akademik ve idari faaliyetler ile yönetsel ve destek süreçlere katkı sağlayacak, başta Rektör olmak üzere, Üniversitede her kademedeki yönetici ve personelin karar alma ve çalışma süreçlerini güvence altına alacak bir yönetim sistemi nasıl oluşturulmalı? (Devamı için başlığa tıklayınız.)

Blog Attachment

Leave us a Comment