İÇ KONTROL ÇALIŞMALARINDA 3 KRİTİK ADIM

KARAR VERME

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARINDA 3 KRİTİK ADIM

İlerleme kaydedilemeyen, çıktı üretilemeyen, risk konusunda hiçbir anlamlı sonuç vermeyen ve kuruma neredeyse hiç katkı sağlamamış ancak çokça maliyet ve zaman israfına sebep olan bu çalışmalar; üst yöneticinin ve kurum personelinin desteğinin sağlanamaması, sağlanmışsa bile kaybedilmesi sonucuna varıyor.

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment