Strateji Tasarımında Risk Yönetimi

strategy_management

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ

Stratejik yönetim sisteminin öncelikli yaklaşımı stratejik karar verme sürecidir. Çoğu zaman bu öncelik kurumlar tarafından yanlış anlaşılmakta ve riskler ihmal edilmektedir. Bu durum ise kuruma değer katmak amacıyla uygulanan stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının başarısız olmasına neden olmaktadır.

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment