İÇ KONTROL EKİP İŞİ

qtq80-WHZq8d

İÇ KONTROL EKİP İŞİ

Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim süreci gerektirir.

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment