İç Kontrollerinizi Nasıl Etkin Kullanabilirsiniz?

qtq80-ICyDsA

İÇ KONTROLLERİNİZİ NASIL ETKİN KULLANABİLİRSİNİZ

Kurumlarda iç kontrol ile ilgili önemli bir arşiv bulunmakla birlikte, bu dokümanların pratikte uygulamaya sağladıkları katkı, öngörülenin çok altındadır. Kurumların, iç kontroller ile ilgili mevcut durumlarını değerlendirecek gerekli araçlara sahip olmamaları, çalışmaya nereden başlanacağı ve iç kontrollerden nasıl fayda sağlanacağı konusunda kafa karışıklığı yaratmaktadır.

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment